Obecní znak - anketa
Předkládáme Vám návrhy obecního znaku obce. Nejprve jsou jednotlivé znaky představeny a v závěrečné anketní otázce vyberte znak, který by se dle Vašeho názoru měl stát obecním znakem naší obce.

Stejná anketa bude součástí říjnových Tuklatských novinek. Prosíme, hlasujte pouze v jedné z anket.

Hlasování bude uzavřeno 25.10.2017.

1) Polcený štít. Pravé pole zlato-modře polcené čtyřikrát lomeným stupňovitým řezem o třech stupních. Vlevo ve zlatém poli červený dvojramenný tlapatý kříž nad černými zkříženými hráběmi.Polcený štít naznačuje, že obec se skládá ze dvou místních částí. K nim se také vztahují použité figury. Lomený stupňovitý řez odkazuje na rod, který se psal z Tuklat. Barevnost polí byla zvolena pouze podle domyslu. Hrábě i kříž odkazují na nejstarší známou zmínku o Tlustovousech. Hrábě odkazují na znamení použitém v pečeti Kojaty z Mostu z roku 1227 a kříž se vztahuje k Řádu Ochránců Božího hrobu, kterým ves patřila od roku 1227 až do vypuknutí husitských válek.
2) Stříbrno-modře dělený štít. Nahoře červený heroldský kříž, uprostřed se zlatou hvězdou, podložený modrým kosmým křížem. Dole zlatý mlýnský kámen s černou kypřicí.Kříž s hvězdou odkazuje k zasvěcení tuklatského kostela Narození sv. Jana Křtitele. Červený kříž je převzat z korouhve Beránka Božího, který je jedním z atributů sv. Jana Křtitele a hvězda je symbol narození. Modrý kosmý kříž je inspirován mimořádným půdorysem tuklatské fary, která je nyní sídlem obecního úřadu. Modré pole symbolizuje vodoteče v Tlustovousech a mlýnský kámen odkazuje na mlýn, který se zde připomíná už v roce 1385.
3) Červeno-modře dělený štít. Nahoře zlatá hvězda nad stříbrnou nápisovou páskou. Dole zlaté mlýnské kolo.Dělení štítu na dvě pole se shoduje s dělením obce na dvě místní části. Horní polovina odkazuje na patrocinium Narození sv. Jana Křtitele s ohledem na hagiografii. Červená barva je barvou mučedníků, kterým Jan, díky stětí hlavy byl. Pole se vztahuje k Tuklatům. Dolní pole má vztah k místní části Tlustovousy. Modrá barva odkazuje na vodoteče a vodní mlýnské kolo na mlýn připomínaný už v roce 1385.
4) V modrém štítě na zeleném návrší stojí stříbrná věž s půlkruhově zakončeným oknem v patře a pravoúhlým vchodem v přízemí, střechou zakončenou zlatou makovicí, vše černé. Věž provází v pravém horním rohu štítu zlatá hvězda. V návrší zlatý mlýnský kámen s černou kypřicí.Věž je inspirovaná věží-zvonicí v Tuklatech, stojící v dominantní poloze na návrší. Modrý štít vytváří dojem přirozeného prostředí s modrou oblohou. Hvězda se vztahuje k patrociniu tuklatského kostela Narození sv. Jana Křtitele. Mlýnský kámen se vztahuje k místní části Tlustovousy a symbolizuje tlustovouský mlýn připomínaný už v roce 1385.
Nejvíce se mi líbí obecní znak číslo
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms