KURZ CVIČENÍ S MARTINOU 2023/2024 (PŘIHLÁŠKA)

Cvičení s Martinou je na posílení svalstva, uvolnění svalů apod. Cvičení vede fyzioterapeutka Mgr. Martina Holmanová. Bližší informace lze poskytnou také na 734 523 373

Připravují se 2 samostatné kurzy:

  • Cvičení s Martinou pro "školáky" (od 10-ti let) od 20.9. (st.) 15:15-16:15
  • Cvičení s Martinou pro dospělé od 20.9. (st.) 16:30-18:00

Cvičení s Martinou pro "školáky" (od 10-ti let) od 20.9. (st.) 15:15-16:15
Cvičení je zaměřeno na posílení trupového svalstva, napřímení páteře, protažení svalů s tendencí ke zkrácení, zlepšení uvědomění si vlastního těla a tím i lepší svalovou spolupráci, přesnost a efektivitu. Pro koho je určeno: pro aktivní sportovce, jako kompenzační cvičení ať už k volejbalu, fotbalu či tenisu. pro aktivní počítačové hráče, jako kompenzace dlouhého sezení či ležení, pro pilné studenty jako relaxace od učení, pro všechny ostatní, kdo mají radost z pohybu.  Cena 800 Kč /10 lekcí  (Kapacita min. 15)

Cvičení s Martinou pro dospělé od 20.9. (st.) 16:30-18:00
Cvičení je zaměřeno na posílení oslabených svalových skupin, uvolnění svalového napětí, práci s dechem, zapojení svalů chodidla, rovnováhu. Na závěr lekce je relaxace za zvuků koshi zvonkoher, dešťové hole, tongue drum bubínku nebo indiánské flétny. Pro koho je určeno: pro ženy i muže, kteří chtějí prospět svému tělu, pro ty, kdo se chtějí naučit vnímat své tělo a tím předcházet možným bolestem pohybového    aparátu, pro ty, kdo si potřebují odpočinout a "vydechnout si". Cena 1800 Kč /15 lekcí (možnost příspěvku od zdravotní pojišťovny) Kapacita min. 12 (max. 14)

Přihlášku je možné podat v IC Červený Kostelec (www.cervenokostelecko.cz nebo www.123vstupenky.cz), případně přímo on-line prostřednictvím tohoto formuláře. Kurzovné je stanoveno za 10 lekcí.

V okamžiku přihlášky prosím NEHRAĎTE. K úhradě kurzovného budete vyzvání v okamžiku dosažení minimálního počtu přihlášených osob pro daný kurz. Děkujeme za pochopení.

Kurzy budou otevřeny pouze při dostatečném počtu zájemců. O otevření kurzů budou všichni přihlášení informováni (emailem), v případě neuskutečnění kurzů pro malý počet zájemců se kurzovné vrací v plné výši (přihlášení budou o této skutečnosti informováni.) Podrobné instrukce pro zahájení kurzu vám budou včas zaslány na váš  e-mail v přihlášce.


Kontaktní informace na IC Červený Kostelec:  Cestovní a informační centrum Červený Kostelec, Havlíčkova 654, 54941, Tel: 498 100 657, e-mail: info@cervenokostelecko.czÓ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
PŘIHLÁŠKA DO KURZU JÓGA HATHA S MARCELOU (vyplnění on-line)
O jaký kurz máte zájem? *
Jméno přihlášené osoby *
Příjmení přihlášené osoby *
Váš kontaktní telefon *
Uveďte prosím váš kontaktní telefon pro případnou komunikaci
Přihlašuji tímto sebe (výše uvedenou osobu) do kurzů v Červeném Kostelci.
Souhlasím se zpracováním mých, zde uvedených, osobních údajů.
Úhradu kurzovného zaplatím níže zvoleným způsobem.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Subjekt údajů souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, objednané zboží / služba, číslo objednávky, datum objednávky, cena zboží / služby, informace o provedené platbě, údaje o provedených oznámeních – potvrzení objednávky („Osobní údaje“) správcem společností Červenokostelecko, s.r.o. , IČ: 03866211, se sídlem Havlíčkova 654, Červený Kostelec, PSČ 54941 („Správce“), a to pro účely uzavření obchodní transakce (kupní smlouvy), případně jakékoliv jiné obdobné smlouvy se subjektem údajů.Subjekt údajů prohlašuje a zaručuje, že:veškeré jím sdělené Osobní údaje jsou přesné a pravdivéje si vědom, že není povinen Osobní údaje poskytnout; tyto poskytuje dobrovolněje si vědom svých práv podle § 12 (Přístup subjektu údajů k informacím) a § 21 (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajůsi je vědom, že se může se svými podněty obrátit přímo na Správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajůÚčel zpracování osobních údajůV souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny Osobní údaje v rozsahu uvedeném subjektem údajů shromažďovány a zpracovávány pro účely uzavření obchodní transakce (kupní smlouva), případně jakékoliv jiné obdobné smlouvy dle projevu vůle subjektu údajů a dále pro tvorbu databáze stálých a potenciálních zákazníků, marketingové účely, jakož i pro zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle Správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace Správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 15 (patnácti) let.Prohlášení & Informace SprávceSprávce prohlašuje, že bude shromažďovat Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Správce nebo jiné fyzické či právnické osoby (zejména Zpracovatel), které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se Správcem a další osoby budou zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.Subjekty osobních údajů mají po dobu platnosti souhlasu právo přístupu ke zpracovávaným Osobním údajům, právo na opravu Osobních údajů, právo na vysvětlení týkající se zpracování Osobních údajů, právo na odstranění závadného stavu v případě neoprávněného zpracování Osobních údajů. Žádosti týkající se Osobních údajů se podávají u Správce. Nevyhoví-li Správce žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se se žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě vzniku škody postupuje subjekt údajů podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.Subjekt údajů nebo jiná osoba dotčená ochranou Osobních údajů jsou oprávněni odvolat svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů nebo zasíláním obchodních sdělení výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle jakýmkoliv technických prostředkem umožňujícím zaznamenání takového projevu (např. písemným sdělením, elektronicky nebo telefonicky) na jakékoliv kontaktní spojení Správce nebo Zpracovatele. Kontaktní spojení jsou uvedena na webových stránkách Správce.Prostředky a způsob zpracování údajů. Osobní údaje subjektu údajů jsou v rozsahu uvedeném subjektem údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně technickými prostředky v sídle Správce a Zpracovatele.
Clear selection
Vyberte způsob platby kurzovného *
Místo pro případné poznámky a doplnění:
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Červenokostelecko.cz. Report Abuse