แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ “รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน”

  This is a required question
  2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ
  2.2 เนื้อหาสาระ
  2.3 ความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงานสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรสาร 0 2232 1290 E – mail : informal@mol.go.th