Kulturella Ekosystemtjänster - Vägledande frågeformulär
Den insamlade informationen kommer att användas för att skapa en bättre förståelse för de mångfunktionella sociala och miljömässiga nyttor som markägare och markförvaltare och motsvarande skapar genom sina värv på landsbygden.

Följande organisationer – the European Landowners Organisation (ELO), Copa-Cogeca, Confederation of European Forest Owners (CEPF), the European Federation for Hunting and Conservation (FACE), the International Council for Game and Widlife Conservation (CIC) and European Historic Houses Association (EHHA) – är I färd med att på EU-nivå öka förståelsen i vilken utsträckning kulturella ekosystemtjänsterna levereras av ägare och förvaltare av mark och om det finns möjlighet till ökning av dessa tjänster.

Kulturella ekosystemtjänster är icke-materiella nyttor som erhålls från ekosystem som bidrar till människors välbefinnande och hälsa av typen upplevelser av estetisk och rekreationsmässig art.
(För mer information se www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6756-4/)

Detta frågeformulär riktar sig till privata markägare och markförvaltare som idag levererar kulturella ekosystemtjänster på egen eller annans mark.

Del I. Tillhandahållandet av kulturella ekosystemtjänster
1. Vänligast beskriv vilka typer av habitat/natur som finns på de egendomar som ni hanterar (ange alla tillämpliga).
Annat (vänligast ange)
Your answer
2. Vilka av följande aktiviteter sker idag på den mark som ni hanterar?
Annat (vänligast ange)
Your answer
3. Vilka av följande aktiviteter skulle ha potential att kunna ske på mark som ni hanterar?
Annat (vänligast ange)
Your answer
4. Vilka former av infrastruktur finns för att kunna komma till den mark som ni hanterar?
Annat (vänligast ange):
Your answer
Del II. Ledning och hantering av kulturella ekosystemtjänster
5. I vilken utsträckning finns kulturella ekosystemtjänster med i strategier och långsiktig planering på den mark ni hanterar? *
Om väsentligen eller till viss del vänligen beskriv vilka kulturella ekosystemtjänster som är mest relevanta för den mark ni hanterar.
Your answer
6. Finns det några speciella aktiviteter eller omständigheter som medför problem eller utmaningar på den mark som ni förvaltar? (t.ex. möjlighet att nå fram till marken, högt besökstryck, dålig infrastruktur, nedskräpning och skadegörelse, legala begränsningar etc.) *
Om ja, vänligast ange närmare vad som avses.
Your answer
7. Vilka åtgärder har ni infört på den marken ni förvaltar för att stödja kulturella ekosystemtjänster?
Annat (vänligast ange)
Your answer
Del III. Ekonomi
8. Erhåller ni idag ekonomiska intäkter/ bidrag eller andra former av stöd eller fördelar från att tillhandahålla Kulturella ekosystemtjänster (t.ex. inträden, lokala stöd mm) på den mark som ni sköter? *
Om Ja vänligast ange vilka typer av ekonomiska stöd, lokala stöd eller annat positivt för egendomen
Your answer
9. Skulle den mark som ni förvaltar kunna leverera fler eller andra former av kulturella ekosystemtjänster om ni erhåll andra former av betalning, incitement (t.ex. betalning, enklare regelverk eller liknande)? *
Om Ja, vilka kulturella ekosystemtjänster skulle den mark ni förvaltar kunna vara leverera?
Annat (vänligast ange)
Your answer
10. Anser ni att offentliga myndigheter skulle kunna underlätta och hjälpa markägare och markförvaltare att leverera fler kulturella ekosystemtjänster? *
Om Ja, vänligast ange:
Your answer
11. Finns det kostnader förbundna med leverans eller underhåll av kulturella ekosystemtjänster på er mark? *
Om Ja, vänligast förklara:
Your answer
Del IV: Svarande information
12. Land
Annat (vänligast ange):
Your answer
13. Ålder *
14. Kön *
15. I vilken typ av bygd ligger den mark ni hanterar? *
16. Vilka aktiviteter är själv involverad i på den mark ni hanterar? (Ange lämpligt)
Annat (vänligast ange):
Your answer
Tack för att ni fyllde i formuläret!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ELO. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms