CLUB DE LECTURA "SANT MIQUEL DELS REIS"
CLUB DE LECTURA "SAN MIGUEL DE LOS REYES"

Formulari d'inscripció a efectes de certificació
Fomulario de inscripción a efectos de certificación
Nom i cognoms / Nombre y apellidos *
DNI: *
Telèfon de contacte/ Teléfono de contacto *
Adreça postal / dirección postal: *
Localitat / localidad: *
Correu electrònic / Correo electrónico *
Ocupació o professió / Ocupación o profesión: *
Lectures preferents / lecturas preferentes (opcional):
Estàs interessat en els crèdits de lliure opció? / ¿Están interesado en los créditos de libre opción?
Clear selection
En cas afirmatiu, indica la universitat de procedència / en caso afirmativo, indica la universidad de procedencia:
Les dades de caràcter personal que conté aquest formulari podran ser incloses en un fitxer per a ser tractades per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuides i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets recollits en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,, així com les Regles Generals de Protecció de Dades del Reglament 2016/679 de la Unió Europea de Protecció de Dades Personals.
Més informació: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

Los datos de carácter personal contenidos en este formulario podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos recogidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales, así como las Reglas Generales de Protección de Datos del Reglamento 2016/679 de la Unión Europea de Protección de Datos Personales.
Más información: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy