Formularz zgłoszeniowy do wolontariatu przy Szkolnych Budżetach Obywatelskich
Cześć!

Cieszymy się, że zdecydowałaś/łeś się zgłosić do wsparcia rozwoju demokracji w szkolnych murach w ramach SBO!

Wspieranie projektu „Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie – Szkolne Budżety Obywatelskie”  jest niezapomnianym przeżyciem, a Fundacja TEAM Teatrikon jest wieloletnim praktykiem w takich działaniach. 

Więcej informacji o naszym zaangażowaniu w SBO: 
https://teatrikon.pl/projekty/sbo-wolontariat/

Nie możemy doczekać się wspólnej pracy!

Poprosimy Cię o uzupełnienie krótkiej ankiety, żebyśmy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli masz pytania, zachęcamy do kontaktu: k.mach@teatrikon.pl

Do usłyszenia!

Klaudyna Mach
Koordynatorka projektu
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Podaj swoje imię...
*
...oraz nazwisko:
*
Napisz pod jakim numerem telefonu możemy się z Tobą skontaktować...
*
a także adres mailowy:
*
Napisz jaki kierunek studiujesz:
*
RODO - Zgoda przetwarzanie danych osobowych

Rejestrując swój udział w konkursie „Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie – Szkolne Budżety Obywatelskie” wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację TEAM Teatrikon.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w oświadczeniu w zakresie imienia i nazwiska, adresu w celach edukacyjnych, promocyjnych, archiwizacyjnych i informacyjnych związanych z realizacją działań Fundacji TEAM Teatrikon.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

* Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Fundacja TEAM Teatrikon z siedzibą przy ul.Szpinalskiego 4/17, 20-860 Lublin, a w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się drogą listowną na adres korespondencyjny:  ul.Szpinalskiego 4/17, 20-860 Lublin lub drogą mailową na adres: iodo@teatrikon.pl.

* Niniejsza zgoda zostaje udzielona na rzecz Fundacji TEAM Teatrikon oraz Gminy Lublin, która jest organizatorem konkursu. Dane mogą być przekazywane także do Biura Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, z którymi koordynator zawarł Porozumienie w sprawie Realizacji Programu. Dane mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

* Informujemy, że jako Administrator Danych Osobowych Fundacja TEAM Teatrikon będzie przetwarzać następujące dane osobowe: Imię, nazwisko, rok urodzenia, nr telefonu, adres e-mail, wizerunek (jeżeli wyrażona została stosowna zgoda).

* Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu  dokumentacji działań projektu, ich archiwizacji, publikacji w mediach społecznościowych: fb, In, na stronie www.

* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach promocyjnych, informacyjnych czy edukacyjnych, a po zakończeniu realizacji działań w ramach działań Fundacji TEAM Teatrikon i przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.

* W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

*Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

* Każdej osobie, której dane osobowe przetwarza Administrator, służy prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

*Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna, jednak w przypadku odmowy nie będzie możliwe wzięcie udziału w działaniach realizowanych w ramach projektu.


Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
*
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Teatrikon. Report Abuse