Parent Technology Survey - Creole
Paran / gadyen, tanpri ranpli fòm sa a konsènan aparèy teknoloji ou ak koneksyon ki disponib pou pitit ou yo lakay ou.
Email address *
Paran / Gadyen 1 Siyati *
Your answer
Premye Non Paran / Responsab *
Your answer
Paran / Gadyen legal 2 Siyati *
Your answer
Premye Non Paran / Gadyen legal *
Your answer
Timoun 1 Non *
Your answer
Non Premye Timoun 1 an *
Your answer
Nivo 1 Nivo Klas *
Non Timoun 2
Your answer
Non Premye Timoun 2 an
Timoun 2 Nivo Klas
Non Timoun 3
Your answer
Non Premye Timoun 3 an
Your answer
Timoun 3 Klas
Non Timoun 4
Your answer
Non Premye Timoun 4 an
Your answer
Timoun 4 Klas
Ou gen entènèt nan kay la?
Èske pitit ou a gen aksè nan yon Desktop, laptop, oswa grenn / iPad lakay pou yo ka itilize pou aprantisaj sou entènèt?
Kesyon oswa kòmantè:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Florida Atlantic University. Report Abuse