ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN HỆ CAO ĐẲNG
Biểu mẫu Đăng ký xét tuyển Hệ Cao đẳng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
Chi tiết Kế hoạch Tuyển sinh xem tại: http://htc.edu.vn/rss/index.php?pageid=13534&topicid=137
Email *
Điện thoại liên hệ *
Phần I: Khai thông tin cơ bản
Họ và tên của thí sinh *
(viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
Giới tính *
Ngày sinh *
(Định dạng ngày tháng năm)
MM
/
DD
/
YYYY
Dân tộc *
Hộ khẩu thường trú *
Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)
Mã hộ khẩu thường trú
Mã hộ khẩu thường trú: XX.YY trong đó: XX là mã của tỉnh trong hộ khẩu thường trú, YY: là mã của huyện trong hộ khẩu thường trú. Chi tiết xem hướng dẫn tại: https://tuyensinh247.com/ma-xa-ma-huyen-ma-tinh-de-lam-ho-so-thi-thpt-quoc-gia-r149.html
Số Chưng minh thư / Căn cước công dân
Thí sinh nhập số chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân
Nơi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương *
Ghi rõ tên trường và địa chỉ nơi trường đóng gồm: xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)
Mã Trường tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Mã Trường tốt nghiệp THPT: XX.ZZZ trong đó: XX là mã của tỉnh nơi trụ sở trường đóng, ZZZ: là mã của trường tốt nghiệp THPT. Chi tiết xem tại: https://drive.google.com/file/d/1PukeTq24WPdUfPDWmF31w24fZ_j6QKeK/view?usp=sharing
Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoăc được công nhận tốt nghiệp THPT vào năm nào? (ví dụ: 2021)
Đối tượng ưu tiên (nếu có)
Đối tượng ưu tiên theo quy định ở thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Địa chỉ liên hệ (báo tin) *
Tên, địa chỉ, số điện thoại để liên hệ trong các trường hợp xác nhận thông tin, gửi giấy báo trúng tuyển... Ví dụ: Nguyễn Văn A, 32 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Di động: 0775484754
Các phương thức đăng ký xét tuyển của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
Phương thức đăng ký xét tuyển *
Chỉ tiêu các ngành tuyển sinh hệ Cao đẳng của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
Ngành đăng ký dự tuyển *
Lưu ý: Tổng chỉ tiêu của 02 ngành Tiếng Anh là 175
Tổ hợp xét tuyển *
Thí sinh lựa chọn ĐÚNG tổ hợp xét tuyển đối với từng chuyên ngành như ảnh thông báo chỉ tiêu phía trên. Các trường hợp đăng ký xét tuyển với tổ hợp KHÔNG CÓ trong tổ hợp xét tuyển của Trường sẽ bị HỦY kết quả đăng ký xét tuyển
Nguyên tắc xét tuyển
Điểm môn thứ 1 trong tổ hợp xét tuyển *
Điểm môn thứ 2 trong tổ hợp xét tuyển *
Điểm môn thứ 3 trong tổ hợp xét tuyển *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of dkxt.htc.edu.vn.