สัมมนาฯ หัวข้อ “โค้งสุดท้าย Privacy Law: Get ready for Sustainability”
ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13:30-16:30 น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าฯ


จัดโดย คณะกรรมการยุทธศาสตร์บริหารความเสี่ยง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
แผนที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
บริษัท/ หน่วยงาน *
Your answer
เลขทะเบียนนิติบุคคล(13หลัก) *
Your answer
ที่อยู่ออกใบเสร็จ *(โปรดใส่ "รหัสไปรษณีย์" เพิ่มต่อท้ายจังหวัด เพื่อจัดส่งใบเสร็จให้ท่าน) *
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (ผู้เข้าร่วมงาน) หากมีมากกว่า 1 ท่าน สามาถพิมพ์ต่อได้ (เช่น 1.คุณเจริญ รุ่งเรือง, 2.คุณสุข ทุกวัน) *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
โทรศัพท์ (มือถือ) *
Your answer
Email *
Your answer
ผู้ประสานงาน (ถ้ามี)
Your answer
มือถือ ผู้ประสานงาน
Your answer
ประเภทธุรกิจ(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
อัตราค่าสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาฯ
ท่านละ 350 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว)
จำนวนผู้สมัคร/ราคา (โปรดระบุจำนวน) *
Required
ช่องทางการชำระเงิน *
การส่งหลักฐานการชำระเงิน
หลังจากชำระเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล์ chalinee.ra@thaichamber.org และ phunwasa.ba@thaichamber.org
ภายในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563
หมายเหตุ
**ท่านใดต้องการใบแจ้งหนี้ กรุณาส่ง Email แจ้งกลับมายัง chalinee.ra@thaichamber.org เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ต่อไปค่ะ**
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand. Report Abuse