Rejestracja uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. 20 lat Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość.
Konferencja odbędzie się 28 listopada 2019 roku w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przy ul. Ingardena 4. Szczegółowy plan Konferencji, komunikaty i informacje dostępne są na stronie: www.ptps.up.krakow.pl

Organizator: Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Współorganizator: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oddział w Krakowie

OPŁATY PROSIMY DOKONAĆ DO DNIA 15 LISTOPADA NA KONTO BANKOWE:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Bank Pekao SA oddział w Krakowie
przelew krajowy: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
z dopiskiem: DK-414, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-414 Jan Kowalski)

Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i noclegów. Noclegi należy zarezerwować we własnym zakresie.
Email address *
Imię i nazwisko *
Tytuł/stopień naukowy
Numer telefonu *
Adres do korespondencji *
Nazwa instytucji, ulica, nr lokalu, kod pocztowy
Zgłaszam swój udział w Konferencji i wybieram rodzaj uczestnictwa oraz opłatę: *
Zgłaszam tytuł wystąpienia:
Abstrakt wystąpienia w języku polskim - do 500 słów
Proszę o wystawienie przez Uniwersytet Pedagogiczny faktury na następujące dane:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizator konferencji zobowiązany jest do wystawienia faktury nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot dokonał wpłaty na konto UP. Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dotyczące sprzedaży zwolnionej od podatku VAT wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie. Fakturę wystawia się na żądanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty. Jeżeli wpłaca osoba fizyczna, a faktura ma być wystawiona na instytucje (pracodawcę osoby fizycznej) do żądania o fakturę należy dołączyć skierowanie z instytucji (pracodawcy) podpisane przez upoważnioną osobę do reprezentowania w/w instytucji. Żądanie można kierować na email: konferencje@up.krakow.pl
Nazwa instytucji:
Adres płatnika:
Numer NIP
Proszę wysłać Fakturę na adres: (wypełniać jeśli inny niż adres płatnika)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy