บันทึกคำร้องเรียน สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
กรุณากรอกข้อเท็จจริง และรายละเอียด เพื่อให้สาขาวิชา ฯ ได้นำปัญหาของท่านไปแก้ไข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อ- นามสกุลของท่าน *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
โปรดระบุชื่อบุคคล หรือชื่อส่วนงานในสาขาวิชาฯ ที่ท่านต้องการร้องเรียน *
Your answer
โปรดระบุหัวข้อที่ท่านต้องการร้องเรียน (ประเด็นหรือสภาพปัญหา) วัน-เวลา หรือสถานที่ ที่เกิดปัญหา ลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้น *
Your answer
โปรดแสดงความคิดเห็นว่า ท่านมีความประสงค์ให้สาขาวิชาฯ มีการดำเนินการเรื่องที่ท่านร้องเรียนอย่างไร *
Your answer
ท่านเคยร้องเรียนในประเด็นนี้แล้วหรือไม่ *
ท่านต้องการส่งหลักฐานเพิ่มเติม โดยให้ทางเราติดต่อกลับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนต่อสาขาวิชาฯ เป็นความจริงทุกประการ *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service