Inscripció / Inscripción
DOCÈNCIA, INVESTIGACIÓ I ART EN LACTÀNCIA
VII JORNADES DE LACTÀNCIA MATERNA(2020)
Protecció de dades/Protección de datos


Autoritze de manera expressa a l’Associació MAMARE perquè tracte les meues dades de caràcter personal per a la prestació del servei actual. L’ Associació MAMARE, en qualitat de responsable del tractament, li garantisc que les seues dades no seran cedides a tercers, excepte aquells necessaris per a la prestació del servei i en els suposats legals. El termini de conservació de les seues dades vindrà determinat per la relació que té amb nosaltres. En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’ Agencia Española de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Autorizo de manera expresa a la Asociación MAMARE a que trate mis datos de carácter personal para la prestación del servicio actual. La Asociación MAMARE, en calidad de responsible del tratamiento, le garantiza que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo aquellos necesarios para la prestación del servicio y en los supuestos legales. El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Cognoms / Apellidos *
Your answer
Nom / Nombre *
Your answer
DNI *
Your answer
Data de naiximent / Fecha de Nacimiento (00/00/0000)
Your answer
Correu electrònic / Correo electrónico *
Your answer
Telèfon / Teléfono
Your answer
Necessites certificat de assistència i aprofitament / Necesitas certificado de asistencia y aprovechamiento *
Optes al crèdit per a estudiants de CCSS de l'UJI?/¿Optas al crédito para estudiantes de CCSS de la UJI? *
Optes als crèdits de l' EVES? ¿Optas a los crèditos de la EVES? *
Titulació o professió per a la que necessites el certificat / Titulación o profesión para la que necesitas el certificado
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy