REGISTRÁCIA UKONČENÁ Registration Closed

HFT Slovak Open 21 - 22.10.2017 Skýcov


GPS: 45° 30" 9.215
18° 24" 55.099

48.502560
18.415305

Financovanie súťaže: seniori jednotné štartovné za oba dni spolu vo výške 25,- € za súťažiaceho, juniori zdarma
Ukončenie registrácie je 11.10.2017
Úhrada štartovného a stravy musí byť na účte do 16.10.2017. Platba na mieste nie je možná!!!

Účet: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK4909000000000233802004, BIC: GIBASKBX

Admission Fees:
Open class entry fee: 25€ Junior class entry fee: 0,- € (free entrance)
Deadline the registration 11.10.2017
Fee payment and meals must be in the account until 16.10.2017. Payment on site is not possible!!!

Account details: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK4909000000000233802004, BIC: GIBASKBX

P R O P O Z Í C I E - P R O P O S A L

HFT SLOVAK OPEN - 2017

Časový harmonogram / Competition Schedule:

21.10.2017 sobota / 21th October 2017, Saturday
od 07:00 do 08:15 registrácia súťažiacich / Registration
od 07:00 do 08:45 nástrel zbraní / Zero range practice
od 08:45 nástup všetkých zúčastnených, ich oboznámenie s pravidlami / Opening, rules briefing, grouping
od 09:00 do 15:00 priebeh súťaže HFT Slovak Open / Competition part 1
od 15:00 do 16:00 obed a organizátori vyhodnotia súťaž / Lunch, competition evaluation
od 16:00 voľný program nástrelná dráha otvorená do 19:00 hod. / Free time, zero range open to 19:00

22.10.2017 nedeľa / 22th October 2017, Sunday
od 07:00 do 08:45 nástrel zbraní / Zero range practice
od 08:45 nástup všetkých zúčastnených, ich oboznámenie s pravidlami / Opening, rules briefing, grouping
od 09:00 do 15:00 priebeh súťaže HFT Slovak Open / Competition part 2
od 15:00 do 16:00 obed / Lunch
od 16:00 do 17:00 organizátori vyhodnotia súťaž / Competition evaluation
od 17:00 nástup všetkých zúčastnených, vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich / Winners award ceremony

Počet dráh / Competition Format:

Celkom 2x25 dráh. Celkový počet sklopných cieľov je 2x50 ks. Je určených 2x25 stanovíšť s 2 ks sklopnými terčmi. Súťaž prebehne v 2 kolách (1 kolo v sobotu a 1 kolo v nedeľu) teda celkovo každý strelec odstrieľa 2x50 sklopných terčov rozložených náhodne vo vzdialenostiach od 7,5m do 41,1m podľa platných medzinárodných pravidiel a pravidiel SAFTA pre disciplínu HFT.

Total 2x25 targets vill be set on 2x25 lanes – each lane with two targets. Competition consists of two rounds (1st on Saturday, 2nd on Sunday). Every shooter will shoot on 2x50 targets randomly set in distances from 7,5m to 41,1m by international HFT rules and SAFTA HFT rules.

Bodovanie / Scoring:

Podľa platných medzinárodných pravidiel a pravidiel SAFTA pre HFT.
1.) Zásah killzóny a sklopenie sa cieľa po výstrele - 2 body.
2.) Zásah a nesklopenie sa cieľa po výstrele - 1 bod.
3.) Minutie cieľa - 0 bodov.
Maximálny počet dosiahnuteľných bodov je 200.

By international HFT rules and SAFTA rules
1.) kill zone hit = 2 point
2.) hit the target = 1 point
3.) miss target = 0 point
Maximum point gain for two days is 200.


More information and contact:

Za SAFTA - Peter Beňuš ( peter.benus1@gmail.com, mob. +421 903 572 228)