Анкета за директори на образователни институции в Област Варна
Настоящата анкета цели установяване на ефективността на проведената квалификационна дейност през учебната 2018/2019 година и проучване на институционалните приоритети за квалификация по конкретни теми през учебната 2019/2020 година. Срок за изпращане - 31.08.2019г.
Код по НЕИСПУО *
Your answer
Наименование на образователната институция и населено място *
Your answer
Брой педагогически специалисти *
Your answer
Име и фамилия на директора, телефон за връзка *
Your answer
Как се проучват потребностите на педагогическите кадри от квалификация в институцията, която ръководите? *
Your answer
Доколко планираните квалификационни дейности съответстват на идентифицираните потребности на педагогическите кадри? *
Посочете силни страни на квалификационната дейност в институцията, която ръководите: *
Your answer
Какви проблеми срещате при реализиране на планираните квалификационни дейности? *
Your answer
Оценете ефективността на осъществените квалификационни дейности за професионалното развитие и реализация на педагогическите кадри в институцията, която ръководите: *
Посочете основна тема (приоритетно направление) за квалификация на педагогическия персонал през 2019/2020 година *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service