Intresseanmälan - forskningsstudie rörande energianvändning och hushållsapparater

Vi vill bjuda in dig som bor i ett singelhushåll att delta i en intervjustudie som drivs av Chalmers tekniska högskola. Inbjudan riktar sig till singelhushåll i Göteborgsregionen. Vi söker dig som idag bor i lägenhet men det spelar ingen roll om du bor i första eller andra hand.

Anmäl ditt intresse för att delta i studien genom att fylla formuläret som återfinns efter beskrivningen av studien nedan. Genom att fylla i formuläret samtycker du till att forskarteamet får hantera dina kontaktuppgifter samt att vi får kontakta dig rörande studien. Om du väljs ut att delta kommer du kontaktas av oss under de kommande veckorna.

    Om studien

    Vilka apparater vi har och hur vi interagerar med dem i vår boendemiljö är av stort intresse när framtidens bostäder och hushållsutrustning skall utvecklas. För att förstå vilka faktorer som påverkar vår användning av apparater och vilken energianvändning våra aktiviteter ger upphov till är det viktigt för oss att studera hur det faktiskt ser ut i dagens hushåll. Just detta ämnar vi göra i denna studie som del av ett projekt inom EUs klimatinnovationsinitiativ Climate-KIC. Resultatet av studien kommer att öka den samlade kunskapen om hur energibesparing kan stödjas genom bättre utformade apparater och boendemiljöer. Under intervjustudien kommer en ung forskare eller student från oss på Chalmers att genomföra en personlig intervju i ditt hem vid avtalad tid. Intervjun sker under strukturerade former och dina svar dokumenteras genom ett digitalt formulär på en surfplatta. Intervjun kommer att behandla tre huvudsakliga delar. Först önskar vi veta mer om hushållet och energikrävande vardagsaktiviteter. Därefter kommer en inventering av hushållets apparater och energianvändning genomföras där vi gemensamt med dig önskar titta på dina apparater (För denna del av intervjun ber vi dig att redan innan intervjun tänka igenom vilka elapparater du har och, i den mån det är möjligt, att även ta reda på vilken effekt [W] de har). Din användning av apparaterna kommer slutligen att diskuteras under den senare delen av intervjun. Om du ger ditt medgivande så kommer även några foton tas av apparaterna som vi pratar om. Intervjun tar cirka 2 timmar. Vid deltagande i studien samtycker du till att forskningsresultatet innehållande svar och data får lagras, behandlas och publiceras av forskningsteamet. Insamlande svar och data kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Ansvarig för dina personuppgifter är Chalmers tekniska högskola. Samtliga data och personuppgifter kommer att hanteras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Insamlade svar och data kommer att anonymiseras innan de sammanställs och analyseras. De anonymiserade resultaten kan komma att publiceras i forskningsrapporter och vetenskapliga tidskrifter. På din begäran kan vi även, efter slutförd analys, skicka ut en sammanfattning av resultatet från studien till dig. Redan direkt efter din slutförda intervju kan en sammanfattning på dina svar skickas till din e-post. För deltagande i studien utgår en symbolisk ersättning i form av två biocheckar. Deltagandet i studien är frivilligt och varje hushåll kan när som helst och utan särskild anledning välja att avbryta sitt deltagande i studien, samt begära att få sina svar och/eller data raderade. Om du har frågor eller vill avsluta ditt deltagande i studien, kontakta personuppgiftsombud enligt kontaktuppgifter nedan. Kontaktpersoner Forskningshuvudman/personuppgiftsansvarig Chalmers tekniska högskola AB 41296 Göteborg Tel: 031-772 10 00 Forskare/ personuppgiftsombud Dr. Jesper Knutsson Bygg- och miljöteknik tel: 031-772 21 36 (kontorstid) jesper.knutsson@chalmers.se Anneli Selvefors Produkt- och Produktionsutveckling tel: 031-772 36 30 (kontorstid) anneli.selvefors@chalmers.se