แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
“พลังพยาบาลกับอนาคตพยาบาลไทยในยุคสังคมปัญญาประดิษฐ์”
วันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2562
ณ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-สกุล *
Your answer
อายุ (ปี) *
Your answer
เพศ *
ตำแหน่ง *
Your answer
หน่วยงาน *
Your answer
การศึกษาสูงสุด *
สถานที่ติดต่อ *
Your answer
หมายเลขโทศัพท์มือถือ *
Your answer
E-mail *
Your answer
โทรสาร
Your answer
เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล (ถ้ามีโปรดระบุ/ถ้าไม่มี-) *
Your answer
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ถ้ามีโปรดระบุ/ถ้าไม่มี-) *
Your answer
โปรดระบุจำนวนเงิน และส่งหลักฐานการจ่ายเงินที่อีเมล์ academic-con@ckr.ac.th *
Your answer
การโอนเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอบ้านโป่ง
ชื่อบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรีช เลขที่บัญชี 706 - 0 - 59864 - 2
กรณี ลงทะเบียนชำระเงินภายในวันที่ 18 ตค.2562 *
กรณี ลงทะเบียนชำระเงินหลังวันที่ 18 ตค. 2562 *
ออกใบเสร็จในนาม *
Your answer
หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม
การส่งผลงานวิชาการ/นวัตกรรม ติดต่อ ดร.ณรินี แย้มสกุล 081 5261618
ดร. ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์ 080 554 7861
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ติดต่อ อ. รัชนี ครองระวะ 081 378 4262
อ. ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์ 089 837 4589
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช. Report Abuse