ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการฯ (Application form for the 2nd International Symposium on Natural Science)
วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564
ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
2-3 December 2021
Rama IX Museum, National Science Museum, Thailand

* หมายเหตุ
1. ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ทุกท่านที่ลงทะเบียนจะได้รับเกียรติบัตรจาก อพวช.
2. ผู้ประสงค์เข้าร่วมสัมมนาฯและส่งบทคัดย่อเข้าพิจารณา โปรดกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 นี้เท่านั้น
3. รายละเอียดการส่งผลงานเข้าร่วมและแบบฟอร์มบทคัดย่อตามเอกสารแนบ หรือ qr "รายละเอียด"
4. ค่าลงทะเบียน ชำระภายในวันที่จัดงานสัมมนาวิชาการฯ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยังผู้สมัครเอง
5. กรณีที่ผู้ลงทะเบียนรอบแรก ได้มีการโอนเงินค่าลงทะเบียนมาแล้วนั้น สามารถแจ้งชื่อและเข้าร่วมงานได้ตามปกติ

* Remarks
1. All registered participants will receive a certificate from the NSM Thailand.
2. Application and abstract submission deadline: 15 September 2021
3. Submissions and abstract guidelines please find an attachment
4. Registration fee can be pay on-site at the conference, if there are any changes the organizer will contact you directly.
5. The applicants who have already transferred the registration fee, please provide the name and you can generally attend the conference.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ-สกุล (First name-Last name) *
อาชีพ (Occupation) *
ประเภทหน่วยงาน (Organization type) *
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (Address) *
รหัสไปรษณีย์ (Zipcode) *
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (Phone)
E-mail *
ข้อจำกัดด้านอาหาร (Dietary restrictions) *
ความประสงค์ในการเข้าร่วมงาน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) Participation requires (Choose from more than one) *
Required
ค่าลงทะเบียน : ชำระ ณ วันจัดงานสัมมนาวิชาการฯ () *
ชื่อ-สกุล/ชื่อหน่วยงาน สำหรับระบุในใบสำคัญรับเงิน
ที่อยู่ สำหรับระบุในใบสำคัญรับเงิน
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy