สมัครอบรมทักษะอาชีพ ธุรกิจขายของออนไลน์ E-Commerce) 3 วัน 17-19 ตุลาคม 2560 (เต็มแล้ว)
ด้วยพลังแห่งโซเชียลมีเดีย โลกออนไลน์ไปเร็วมาก โอกาสไม่รอเราแม้แต่วินาทีเดียว

ภายในเวลา 24 ชั่วโมง มีผู้สมัครเกิน 40 ท่าน
ขณะนี้ ระบบลงทะเบียนได้ปิดลงถาวรแล้ว เนื่องจากมีผู้ชำระเงินประกันครบ 40 ท่านแล้ว

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจสมัครอบรม โครงการอบรมทักษะอาชีพ
ธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) 17-19 ตุลาคม 2560
กับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRUBI)

คุณจะไม่พลาดกิจกรรมดีๆ ของเราในโอกาสต่อไป รับข่าวสารทาง LINE @kab3567t
หรือ Facebook Page : PKRUBI

เมื่อพบโอกาสแล้ว โปรดคว้ามันมาให้ได้
เพราะพรุ่งนี้ อาจไม่มีโอกาสเหลือให้เราอีกต่อไป

This form was created using Google Forms. Create your own