แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนการสร้างงานกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Photoshop CS6
ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย X ลงในช่องกระดาษคำตอบ ก ข ค หรือ ง
เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด
1. การปรับแต่งภาพให้สมบูรณ์สวยงาม ควรเลือกใช้โปรแกรมใดจึงจะเหมาะสมที่สุด *
1 point
2. คุณสมบัติของโปรแกรม Photoshop ประกอบด้วยอะไรบ้าง *
1 point
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ คือข้อใด *
1 point
4. เราควรเลือกใช้คำสั่งใดจึงจะถูกต้องที่สุด ในการจัดรูปแบบตัวอักษร และการจัดข้อความ *
1 point
5. ข้อใดคือการกำหนดความละเอียดของภาพในโปรแกรม Photoshop CS6 *
1 point
6. เมื่อคลิกที่รูปภาพ ผลที่เกิดขึ้นคือข้อใด *
1 point
Captionless Image
7. เมื่อคลิกที่รูปภาพ ผลที่เกิดขึ้นคือข้อใด *
1 point
Captionless Image
8. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนในการสร้างงานกราฟิกได้ถูกต้อง *
1 point
9. สีโทนเย็นให้ความรู้สึกอย่างไร *
1 point
10. สีที่เราผสมไว้แล้วเป็นสีที่ใช้งานบ่อยจะถูกเก็บไว้ที่ใด *
1 point
11. Eraser Tool เป็นคำสั่งใช้สำหรับทำอะไร *
1 point
12. หากนักเรียนต้องการเลือกพื้นที่ภาพอย่างละเอียด ควรเลือกใช้คำสั่งในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด *
1 point
13. ถ้าเราต้องการเลือกพื้นที่จากสีในภาพซึ่งภาพมีสีที่ใกล้เคียงกัน ควรใช้คำสั่งใด *
1 point
14. จากภาพเป็นวิธีการเลือกพื้นที่แบบใด *
1 point
Captionless Image
15. แถบเครื่องมือไม้บรรทัดมีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร *
1 point
16. เส้นไกด์มีประโยชน์อย่างไร กับการสร้างงานด้วย Photoshop *
1 point
17. ถ้าต้องการปรับภาพให้เล็ก หรือภาพให้เอียง หรือให้ยืด ควรเลือกปรับรูปทรงด้วยวิธีใดจึงจะถูกต้องที่สุด *
1 point
18. ถ้าต้องการให้ภาพแสดงออกมาในลักษณะที่เห็นนี้ควรเลือกใช้คำสั่งอะไร *
1 point
Captionless Image
19. ภาพที่โค้งเข้ากับวัตถุได้อย่างลงตัวมีวิธีการทำอย่างไร *
1 point
Captionless Image
20. คำสั่งใดที่สำคัญในการปรับขนาดพื้นหลังโดยไม่ให้องค์ประกอบผิดเพี้ยนไป *
1 point
21. ไอคอนในข้อใดใช้ในการสร้างตัวอักษร *
1 point
22. ถ้าต้องการสร้างตัวอักษรที่ เหมาะสำหรับการใส่เอฟเฟ็กต์และลวดลายต่างๆ ควรเลือกใช้ตัวอักษรตามข้อใด *
1 point
23. คำสั่งที่ใช้ในการสร้างรูปแบบการจัดวางข้อความคำสั่งใดถูกต้อง *
1 point
24. ถ้าเราใช้คำสั่ง Layer Style ให้กับข้อความจะเป็นการปรับแต่งข้อความตามข้อใด *
1 point
25. จากภาพ เป็นการสร้างตัวอักษรในข้อใด *
1 point
Captionless Image
26. จากภาพ เป็นการสร้างตัวอักษรในข้อใด *
1 point
Captionless Image
27. Warp text คือการปรับแต่งอักษรตามข้อใด *
1 point
28. “เป็นวิธีการปรับสีภาพทั้งส่วนมืดและส่วนสว่าง” ข้อความนี้เป็นการปรับภาพตามข้อใด *
1 point
29. ถ้าเราต้องการปรับระดับสีของภาพโดยใช้คำสั่ง Level เป็นการปรับระดับสีแบบใด *
1 point
30. การวิเคราะห์สีภาพในเชิงสถิติแบบ โดยใช้คำสั่ง Histogram มีประโยชน์หรือไม่อย่างไร *
1 point
31. Hue/Saturation เป็นการปรับแต่งสีในลักษณะอย่างไร *
1 point
32. คำสั่งต่อไปนี้เป็นคำสั่งใช้ทำอะไร Image>Adjustments>HDR Toning *
1 point
33. เมื่อเราเลือกคำสั่ง Image>Adjustments>Channel Mixer ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร *
1 point
34. เมื่อเราเลือกคำสั่ง Image>Adjustments>Photo Filter ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร *
1 point
35. “เป็นวิธีการใส่กรอบรูปภาพด้วยสีขาว เหมือนภาพที่อยู่ในกระดาษอัดรูป” จากข้อความนี้หมายถึงการสร้างกรอบรูปแบบใด *
1 point
36. Color Halftone เป็นคำสั่งใช้สำหรับทำอะไร *
1 point
37. การใส่เงาให้กรอบรูปภาพควรเลือกใช้คำสั่งใด *
1 point
38. จากภาพที่กำหนดให้และผลลัพธ์การแต่งภาพ เป็นการสร้างกรอบรูปแบบใด *
1 point
Captionless Image
39. จากภาพที่กำหนดให้และผลลัพธ์การแต่งภาพ เป็นการสร้างกรอบรูปแบบใด *
1 point
Captionless Image
40. จากภาพที่กำหนดให้และผลลัพธ์การแต่งภาพ เป็นการสร้างกรอบรูปแบบใด *
1 point
Captionless Image
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service