Kulturološke usluge ekosustava - Pilot upitnik
Prikupljene informacije koristit će se u svrhu boljeg razumijevanja višestrukih društvenih i ekoloških koristi koje pružaju vlasnici poljoprivrednog zemljišta, upravitelji zemljišta te svi oni koji su povezani s upravljanjem nekim rekreacijskim aktivnostima u ruralnim sredinama.

Sljedeće organizacije – Europska organizacija zemljoposjednika (the European Landowners Organisation) (ELO), Copa-Cogeca, Državni savez europskih vlasnika šuma (Confederation of European Forest Owners) (CEPF), Europski savez za lov i očuvanje (the European Federation for Hunting and Conservation) (FACE), Međunarodni savjet za lov i zaštitu divljači (International Council for Game and Wildlife Conservation) (CIC) i Europska udruga za povijesne kuće (European Historic Houses Association) (EHHA) – trenutno na razini EU pokušavaju ustanoviti u kojoj mjeri vlasnici zemljišta te upravitelji zemljištem pružaju kulturološke usluge ekosustava te ukoliko to i čine, kako upravitelji mogu isporučiti više takvih usluga.

Kulturološke usluge ekosustava su nematerijalna dobra koje ekosustav daje na uživanje ljudima kao što su pozitivna estetska ili rekreacijska iskustva.

Ovaj upitnik usmjeren je na pojedince koji su uključeni u pružanje kulturoloških usluga ekosustava putem privatnog upravljanja zemljištem ili na neki drugi način.

Dio I. Pružanje kulturoloških usluga ekosustava
1. Molimo opišite vrstu staništa/značajki prisutnih na zemljištu kojim upravljate (označite sve što bi moglo biti primjenjivo
Ostalo (molimo opišite)
Your answer
2. Koje od ovih aktivnosti se trenutno odvijaju na zemljištu/mjestu/ima kojim upravljate?
Ostalo (molimo imenujte)
Your answer
3. Koje od ovih aktivnosti bi se mogle odvijati/održavati na zemljištu/području kojim upravljate?
Ostalo (molimo imenujte)
Your answer
4. Kakva infrastruktura postoji za pristup zemljištu/području?
Ostalo (molimo opišite):
Your answer
Dio II. Upravljanje kulturološkim uslugama ekosustava
5. Do koje mjere su kulturološke usluge ekosustava integrirane u dugoročno planiranje vašeg zemljišta/područja kojim upravljate? *
Ukoliko ste odabrali malo/značajno, molimo opišite koje su kulturne usluge ekološkog sustava najvažnije u okviru vašeg zemljišta/područja?
Your answer
6. Predstavljaju li određene aktivnosti prepreke/izazove zemljištu/području kojim upravljate? (npr. pristup zemljištu, veliki broj posjetitelja, neprikladan parking, smeće itd.) *
Ukoliko je vaš odgovor da, molimo objasnite.
Your answer
7. Kakve aktivnosti poduzimate kako biste dali podršku kulturološkim uslugama ekosustava na zemljištu/području kojim upravljate?
Ostalo (molimo navedite)
Your answer
Dio III. Financiranje
8. Ostvarujete li financijsku korist od kulturoloških usluga ekosustava (npr. iz naknade za korištenje, financiranja) koje postoje na zemljištu/području kojim upravljate? *
Ukoliko je odgovor da, molimo opišite tipove koristi.
Your answer
9. Može li zemljište/područje koji upravljate isporučiti više kulturoloških usluga ekosustava (one s nematerijalnim učinkom kao što su npr. ugodno estetsko iskustvo ili rekreacijske aktivnosti) ako primite dodatne poticaje (npr. financijsku potporu, veću vidljivost odnosno prepoznatljivost imanja i sl.) *
Ukoliko je odgovor da, koje kulturološke usluge ekosustava vaše zemljište/područje može pružiti? (Označite sve primjenjivo)
Ostalo (molimo imenujte)
Your answer
10. Smatrate li kako javne vlasti mogu pomoći vlasnicima/upraviteljima zemljištem/područjima da pruže više kulturoloških usluga ekosustava? *
Ukoliko je odgovor da, molimo objasnite:
Your answer
11. Postoje li troškovi povezani s dostavom/isporukom kulturoloških usluge ekosustava na vašem zemljištu/ području? *
Ako da, molimo objasnite:
Your answer
Dio IV: Detalji ispitanika
12. Zemlja
Ostalo (molimo specificirajte):
Your answer
13. Dob *
14. Spol *
15. Koji od ponuđenih odgovora nabolje opisuje okruženje u kojem se nalazi vaša zemlja? *
16. U kojim aktivnostima osobno sudjelujete? (Odaberite sve primjenjivo)
Ostalo (molimo specificirajte):
Your answer
Hvala što se ispunili upitnik!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ELO. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms