Ankieta dla wędkarzy na temat obszarów Natura 2000 w Dolinie Górnej Wisły oraz projektu LIFEVISTULA.PL

Zapraszamy Państwa serdecznie do wypełnienia poniższej ankiety.

Wierzymy, że wszystkim nam przyświeca ten sam cel, jakim jest ochrona i zachowanie cennych, nie tylko przyrodniczo terenów znajdujących się w Dolinie Górnej Wisły oraz Dolinach Soły i Skawy. Państwa opinia, jako ludzi realizujących swoje pasje w miejscach nierozerwalnie związanych z przyrodą, w tym również na Obszarach Natura 2000 jest dla nas niezwykle ważna. Poniższa ankieta pozwoli nam poznać Państwa zdanie, które zostanie wzięte pod uwagę przy realizacji projektu LIFEVISTULA.PL

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu jedynie ok. 10 minut. Pytania w większości są jednokrotnego wyboru lub też wymagają wpisania krótkiej odpowiedzi.

Ankieta jest częścią Projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFEVISTULA.PL) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie.
Więcej o projekcie mogą się Państwo dowiedzieć pod adresem:
http://lifevistula.pl/o-projekcie-lifevistula-pl

Udział w wypełnieniu ankiety jest całkowicie dobrowolny i anonimowy – Państwa dane będą analizowane jedynie zbiorczo. Na żadnym etapie nie będą również gromadzone i przetwarzane Państwa dane osobowe.
W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z udziału w badaniu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

Zdjęcia użyte w ankiecie pochodzą z serwisu Pixabay (https://pixabay.com).
1. W którym z wymienionych miejsc Pan/Pani wędkuje? (można wybrać więcej niż jedno miejsce) *
Required
2. Jak często Pan/Pani wędkuje na tym obszarze? *
3. Jak długo zwykle trwa Pana/Pani pobyt? *
4. W jak dużej grupie osób zwykle Pan/Pani tu łowi? *
5. Jeśli pobyt na wędkowaniu trwa dłużej niż jeden dzień, to gdzie Pan/Pani nocuje: *
6. Z jakich usług gastronomicznych Pan/Pani korzysta na trasie do łowiska lub na terenie łowiska poza własnym jedzeniem?
7. Czy przy okazji wędkowania zajmuje się Pan/Pani też jakimś innym hobby? Jakim? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź) *
Required
8. Jak Pan/Pani ocenia infrastrukturę turystyczną na tym obszarze? *
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Baza noclegowa
Baza gastronomiczna
Szlaki turystyczne
Drogi dojazdowe
9. Czy obecny na tym obszarze w tej chwili ruch turystyczny ma jakiś wpływ na wędkowanie lub łowiska?
10. Jak Pan/Pani ocenia stan dostępnych łowisk? *
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Stan infrastruktury/ zaplecza (np. liczba koszy na śmieci, drogi dojazdowe)
Stan przyrodniczy (np. rybostan wód, operat rybacki, ilość ptactwa)
Stan techniczny (np. dojście do wody, liczba stanowisk nad wodą, zaśmiecenie)
Kwestie organizacyjne (np. kontakt z rybaczówką i strażą wędkarską, dostępność kart wędkarskich)
11. Co należy poprawić/zmienić, aby łowiska lepiej funkcjonowały?
12. Czy wzywał(a) Pan/Pani kiedyś straż rybacką? *
13. Jeśli, straż rybacka była wzywana to, w jakim celu, jaki był czas reakcji na wezwanie i jaka skuteczność wezwania?
14. Czy zdarzyło się Panu/Pani widzieć, jak ktoś poławiał nielegalnie na sieć na zbiornikach, stawach albo na Wiśle? *
15. Czy przed wypełnianiem tej ankiety był(a) Pan/Pani świadomy(a), że wymienione zbiorniki znajdują się na obszarach Natura 2000? *
16. Czy wiem Pan/Pani, czym są obszary Natura 2000 i na jakich zasadach funkcjonują? *
17. Jaki Pana/Pani zdaniem wpływ na wędkowanie na sztucznych zbiornikach wodnych ma istnienie w tym miejscu obszaru Natura 2000? *
18. Czy może Pan/Pani szerzej uzasadnić swoją odpowiedź na powyższe pytanie? (wskazać najistotniejsze pozytywne lub negatywne wpływy)
19. Jaki to gatunek ptaka? *
Captionless Image
20. Jaki Pana/Pani zdaniem wpływ na wędkowanie na sztucznych zbiornikach wodnych ma bytowanie na nich populacji ślepowrona? *
21. Czy może Pan/Pani szerzej uzasadnić swoją odpowiedź na powyższe pytanie?
22. Jaki to gatunek ptaka?
Captionless Image
Clear selection
23. Jaki Pana/Pani zdaniem wpływ na wędkowanie na sztucznych zbiornikach wodnych ma bytowanie na nich populacji rybitwy rzecznej? *
24. Czy może Pan/Pani szerzej uzasadnić swoją odpowiedź na powyższe pytanie?
25. Jaki jest Pana/Pani zdaniem stosunek wędkarzy i kół wędkarskich do tych ptaków (ślepowrona i rybitwy rzecznej)? *
26. Jaki jest Pana/Pani zdaniem stosunek wędkarzy i kół wędkarskich do czapli i kormorana? *
27. Czy może Pan/Pani szerzej uzasadnić swoją odpowiedź na powyższe pytanie?
28. Jaka jest Pana/Pani opinia na temat wymienionych poniżej działań z zakresu ochrony przyrody? *
Pozytywna
Negatywna
Nie mam opinii na ten temat
Zabezpieczenia wysp na stawach hodowlanych
Zabezpieczenie wyspy na Zbiorniku Goczałkowickim
Zabezpieczenie wysp na żwirowniach
Pozostawianie tam gdzie jest to możliwe pasów szuwarów, trzcin np.  wzdłuż brzegów, czy w innych miejscach
Gospodarka wodna na stawach, która umożliwia ptakom przystąpienie do lęgów (spuszczanie wody po okresie lęgowym oraz napuszczanie jeszcze w marcu)
Dostosowanie metod płoszenia np. unikanie inwazyjnych petard
Unikanie polowań do 15 września, kiedy jeszcze kaczki lub perkozy mogą wodzić młode
29. Czy może Pan/Pani szerzej uzasadnić swoją odpowiedź na powyższe pytanie?
30. Jaka jest Pana/Pani opinia na temat planowanych działań dotyczących ruchu turystycznego? *
Pozytywna
Negatywna
Nie mam opinii na ten temat
Budowa wieży obserwacyjnej nad Zbiornikiem Goczałkowickim oraz wyznaczenie i wykonanie parkingu dla pojazdów
Budowa miejsc postojowych dla samochodów, wieży i czatowni do obserwowania ptaków na stawach hodowlanych.
Budowa przy brzegu Zbiornika Goczałkowickiego dwóch pomostów dla wędkarzy
31. Czy może Pan/Pani szerzej uzasadnić swoją odpowiedź na powyższe pytanie?
I jeszcze kilka pytań dotyczących Pana/Pani
32. Płeć *
33. Wiek *
34. Miejsce zamieszkania (proszę wpisać nazwę miejscowości) *
35. Sytuacja zawodowa *
36. Wykształcenie *
W imieniu Zespołu realizującego projekt LIFEVISTULA.PL Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy