KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC VIÊN

Hướng dẫn:

- 3 câu đầu tiên i, ii, iii để chọn các thông tin về học phần đang học. Nhấp vào để chọn.

- Từ câu 1 --> 8, bạn click vào hình tròn hoặc hình vuông để chọn. Nếu các đáp án không phù hợp, bạn chọn dấu tròn hoặc vuông trước Mục khác (Other), rồi gõ vào ô textbox để nhập ý khác.

- Câu 9 --> 12: Chọn kiểu gõ là Unicode để gõ tiếng Việt.

- Bạn nhớ nhấn "Gởi" hoặc "Submit" sau khi trả lời xong các câu hỏi.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question