ADHESIONS AL MANIFEST #POLÍTIQUESDEMORT
Ens trobem en un moment de crisi del sistema de drets humans i de protecció internacional sense precedents.Grècia, un país de la Unió Europea, ha suspès l’aplicació de la Convenció de Ginebra en el seu territori, declarant que no acceptarà cap petició d’asil en el pròxim mes. Aquesta decisió es pren en un context d’intensificació de la violència policial a la frontera de Grècia amb Turquia, després que aquesta última, el divendres 28 de febrer, obrís fronteres i trenqués de facto amb el Pacte amb la Unió Europea segons el qual Turquia actuava com a mur de contenció dels fluxos migratoris cap a Europa a canvi de 6.000 milions d’euros.
La resposta de Grècia ha estat la fortificació i militarització de la frontera. Més de 10.000 persones esperen en campaments improvisats una oportunitat per travessar la frontera i accedir a protecció internacional. Mentre, dormen a la intempèrie amb el suport d’una limitada ajuda humanitària. Destaquem, en especial, la situació de vulnerabilitat en la que es troben les dones i els infants, així com les violències associades al gènere que es pateixen en crisis humanitàries i emergències com la que té lloc ara mateix a les fronteres europees.
També s’han incrementat els intents d’arribada a les illes gregues a través del mar. Arribades que s’impedeixen de manera il·legal segons el principi de non-refoulment del dret internacional, retornant les embarcacions a aigües turques. De manera preocupant, a aquests retorns es sumen iniciatives racistes i xenòfobes que barren el pas a les persones migrants amb el beneplàcit de les autoritats, que ja han provocat la mort d’un nen.
Aquesta situació és conseqüència de la política de la Unió Europea basada en el tancament i externalització de les fronteres, en l’obstaculització del dret a l’asil i en l’ús de les persones com a moneda de canvi amb països com Turquia, Líbia o Marroc, als quals se’ls paga per fer la feina bruta i il·legal en la qual es basa un sistema de polítiques migratòries que vulneren sistemàticament els drets humans.
Al mateix temps, l’òrgan que hauria de servir per defensar els drets humans davant la creixent securitització i militarització de les polítiques migratòries europees, el Tribunal Europeu dels Drets Humans, el passat 13 de febrer va declarar que les devolucions en calent no són il·legals. Al·lega que les persones que cometen la falta d’intentar accedir a un país de manera “fraudulenta” perden els seus drets inalienables com a éssers humans per “haver-se posat en una situació d’il·legalitat”.
Davant aquesta realitat, denunciem:
• Que no existeixen unes vies legals i segures d’accés al territori europeu i a la protecció internacional, tal com demostren els recents esdeveniments a la frontera greco-turca.
• Que els Estats europeus basen la seva política migratòria en l’externalització i securització de fronteres, vulnerant si cal els drets humans.
• Que el projecte europeu va néixer per defensar els drets humans en front de l’odi, la discriminació i el racisme. Però ara, i des de ja fa temps, aquests valors fonamentals s’estan posant en dubte al mateix cor de les institucions europees.
I reclamem:
• La cancel·lació de la suspensió de l’aplicació de la Convenció de Ginebra per part de Grècia de manera immediata.
• La fi de les devolucions en calent, a Grècia, però també a l’Estat espanyol on s’apliquen a la frontera de Ceuta i Melilla.
• L’obertura immediata de vies legals i segures d’accés a territori europeu, com l’aplicació del sistema de reubicació.
• L’aplicació de polítiques migratòries basades en els drets humans, la defensa del dret a la vida i la prevalença de la seguretat humana.
• Exigim drets humans, tots, per a tothom i a tot arreu.
És per tot això i més, que des de Girona Acull engeguem la campanya #Politiquesdemort, per denunciar la greu situació de vulneració de drets humans a les fronteres europees i per exigir-ne la seva fi.

COM HO PODEM FER:
Penja una foto teva amb l'Etiqueta #Politiquesdemort #Políticasdemuerte amb un missatge de protesta en Twitter o Facebook amb l'etiqueta de @GironaAcull.
Davant la solidaritat que demostrem la humanitat en aquests dies, us demanarem ser solidaris amb els milers de persones refugiades confinades a Grècia.
ADHESIONES AL MANIFIESTO #POLITICASDEMUERTE #POLÍTIQUESDEMORT
Nos encontramos en un momento de crisis del sistema de derechos humanos y de protección internacional sin precedentes. Grecia, un país de la Unión Europea, ha suspendido la aplicación de la Convención de Ginebra en su territorio, declarando que no aceptará ninguna petición de asilo en el próximo mes. Esta decisión se toma en un contexto de intensificación de la violencia policial a la frontera de Grecia con Turquía, después de que esta última, el viernes 28 de febrero, abriera fronteras y rompiera de facto con el Pacto con la Unión Europea según el cual Turquía actuaba como muro de contención de los flujos migratorios hacia Europa a cambio de 6.000 millones de euros.
La respuesta de Grecia ha sido la fortificación y militarización de la frontera. Más de 10.000 personas esperan en campamentos improvisados una oportunidad para atravesar la frontera y acceder a protección internacional. Mientras, duermen a la intemperie con el apoyo de una limitada ayuda humanitaria. Destacamos, en especial, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres y los niños, así como las violencias asociadas en el género que se sufren en crisis humanitarias y emergencias como la que tiene lugar ahora mismo en las fronteras europeas.
También se han incrementado los intentos de llegada en las islas griegas a través del mar. Llegadas que se impiden de manera ilegal según el principio de non-refoulment del derecho internacional, devolviendo las embarcaciones a aguas turcas. De manera preocupante, a estos retornos se suman iniciativas racistas y xenófobas que vallan el paso a las personas migrantes con el beneplácito de las autoridades, que ya han provocado la muerte de un niño.
Esta situación es consecuencia de la política de la Unión Europea basada en el cierre y externalización de las fronteras, en la obstaculización del derecho al asilo y en el uso de las personas como moneda de cambio con países como Turquía, Libia o Marruecos, a los cuales se los paga para hacer el trabajo sucio e ilegal en la cual se basa un sistema de políticas migratorias que vulneran sistemáticamente los derechos humanos.
Al mismo tiempo, el órgano que tendría que servir para defender los derechos humanos ante la creciente securitización y militarización de las políticas migratorias europeas, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, el pasado 13 de febrero declaró que las devoluciones en caliente no son ilegales. Alega que las personas que cometen la falta de intentar acceder en un país de manera “fraudulenta” pierden sus derechos inalienables como seres humanos por “haberse posado en una situación de ilegalidad”.
Ante esta realidad, denunciamos:
• Que no existen unas vías legales y seguras de acceso en el territorio europeo y a la protección internacional, tal como demuestran los recientes acontecimientos en la frontera greco-turca.
• Que los Estados europeos basan su política migratoria en la externalización y securización de fronteras, vulnerando si hace falta los derechos humanos.
• Que el proyecto europeo nació para defender los derechos humanos en frente del odio, la discriminación y el racismo. Pero ahora, y desde ya hace tiempo, estos valores fundamentales se están posando en entredicho en el mismo coro de las instituciones europeas.
Y reclamamos:
• La cancelación de la suspensión de la aplicación de la Convención de Ginebra por parte de Grecia de manera inmediata.
• El fin de las devoluciones en caliente, en Grecia, pero también en el Estado español donde se aplican en la frontera ceutí y Melilla.
• La apertura inmediata de vías legales y seguras de acceso a territorio europeo, como la aplicación del sistema de reubicación.
• La aplicación de políticas migratorias basadas en los derechos humanos, la defensa del derecho en la vida y la prevalencia de la seguridad humana.
• Exigimos derechos humanos, todos, para todo el mundo y en todas partes.

Es por todo esto y más, que desde Girona Acull ponemos en marcha la campaña #Politiquesdemort #Políticasdemuerte, para denunciar la grave situación de vulneración de derechos humanos a las fronteras europeas y para exigir su fin.

Cuelga una foto tuya con el Hashtag #Politiquesdemort #Políticasdemuerte con un mensaje de protesta en Twitter o Facebook con la etiqueta de @GironaAcull.
Ante la solidaridad que demuestramos la humanidad en estos días, os pedimos ser solidarios con los miles de personas refugiadas confinadas en Grecia.
Nombre
Your answer
Email
Your answer
Colectivo o Entidad
Your answer
Ciudad
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy