แบบสอบถามความคิดเห็นและผลกระทบของการเปิด-ปิดภาคเรียนตามกลุ่มภูมิภาคอาเซียน (ฉบับ นักศึกษา)
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในข้อความที่ตรงต่อความเป็นจริง
เพศ *
ชั้นปีที่ *
Your answer
สาขาวิชา *
Your answer
สังกัดคณะ *
มหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือน สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร *
เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย เพราะ
Your answer
มหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร *
เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย เพราะ
Your answer
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ให้เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือน มิถุนายน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 *
เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย เพราะ
Your answer
ผลกระทบต่อ การเปิด - ปิด ภาคเรียนตามกลุ่มภูมิภาคอาเซียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีในการตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. Report Abuse - Terms of Service