แบบสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ส่วนที่ 1 กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน
1.สถานภาพ
2.เพศ
3.สังกัด
ส่วนที่ 2 กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจแต่ละหัวข้อที่ท่านมีความคิดเห็นต่อการใช้บริการ
1.ความกระรือร้นและความเต็มใจบริการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.การให้บริการได้รวดเร็ว
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.ให้บริการเท่าเทียมกัน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.ให้คำปรึกษาได้ถูกต้องชัดเจน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ฐานข้อมูลถูกต้อง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.ขั้นตอนการดำเนินการสะดวกรวดเร็ว
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7.สถานที่ทำงานสะดวกต่อการติดต่อ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8.สถานที่ทำงานสะอาดเรียบร้อย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9.เจ้าหน้าที่สุภาพและแต่กายเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms