แบบสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  ส่วนที่ 1 กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจแต่ละหัวข้อที่ท่านมีความคิดเห็นต่อการใช้บริการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question