חדודי אורייתא - שבת עג:
Multiple choice quiz on today's עמוד
For questions or comments, please email info@oraysa.org
Email address *
All of the questions are based on גמרא עם פרש״י
1. How many חטאות would one bring if he was זומר and נוטע in one העלם?
1 point
Clear selection
2. What is the דין by זומר וצורך לעצים?
1 point
Clear selection
3. If someone is טומם a גומא on שבת:
1 point
Clear selection
4. If someone is חופר a גומא in the בית specifically for the עפר:
1 point
Clear selection
5. Does the מלאכה of מעמר apply to מלח?
1 point
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy