Заявление за квалификационни кредити
До
ЗАМ. РЕКТОР ПО МС И СДК
НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“
ГР. БУРГАС
от: *
(име, презиме и фамилия на преподавателят)
Your answer
дата на раждане: *
ден, месец, година, населено място
Your answer
месторабота: *
(пълно наименование на институцията)
Your answer
длъжност: *
Your answer
гр./с.: *
Your answer
област: *
Your answer
завършил(а): *
(висше училище)
Your answer
образователно-квалификационна степен:
Your answer
специалност
Your answer
диплома серия: *
Your answer
диплома номер: *
Your answer
дата на издаване на диплома *
Your answer
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМ. РЕКТОР,
Заявявам, че съм участвал/а/ като ръководител на ученик в екологична конференция "Да мислим екологично за бъдещето" 20-22 Март 2019.
Публикацията, докладвана от моят ученик е на тема: *
Your answer
Желая да ми бъде издадено удостоверение за участие с присъден 1 квалификационен кредит. Прилагам копие от диплома за завършето образование.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service