Strategiczne kierunki rozwoju gminy Żukowo
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której wyniki zostaną wykorzystane w procesie formułowania kierunków i celów rozwoju naszej gminy
1. Poziom zadowolenia z zamieszkania na terenie gminy miejsko-wiejskiej Żukowo
bardzo niezadowolony
bardzo zadowolony
Clear selection
2. Ocena jakości przestrzeni publicznych (place, skwery) w gminie
bardzo złe
bardzo dobre
Clear selection
3. Ocena stanu i jakość dróg
bardzo złe
bardzo dobre
Clear selection
4. Ocena stanu chodników i ścieżek rowerowych
bardzo złe
bardzo dobre
Clear selection
5. Ocena stanu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej
bardzo zła
bardzo dobra
Clear selection
6. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków
bardzo złe
bardzo dobre
Clear selection
7. Ocena funkcjonowania i dostępności przedszkoli i szkół podstawowych
bardzo zła
bardzo dobra
Clear selection
8. Ocena stosunków sąsiedzkich (więzi, współpraca)
bardzo zła
bardzo dobra
Clear selection
9. Ocena infrastruktury sportu, rekreacji i spędzania czasu wolnego
bardzo zła
bardzo dobra
Clear selection
10. Ocena współpracy z urzędem gminy i jakości zarządzania
bardzo zła
bardzo dobra
Clear selection
11. W ciagu ostatnich 10 lat stan środowiska przyrodniczego uległ
wyraźnemu pogorszeniu
wyrażnej poprawie
Clear selection
12. W ciagu ostatnich 10 lat stan przedsiębiorczości i rynku pracy uległ
wyraźnemu pogorszeniu
wyrażnej poprawie
Clear selection
13. W ciagu ostatnich 10 lat dostępność do Gdańska / Gdyni uległa
wyraźnemu pogorszeniu
wyrażnej poprawie
Clear selection
13. W ciagu ostatnich 10 lat edukacja uległa
wyraźnemu pogorszeniu
wyrażnej poprawie
Clear selection
14. W ciagu ostatnich 10 lat oferta kulturalna i czasu wolnego uległa
wyraźnemu pogorszeniu
wyrażnej poprawie
Clear selection
15. Ocena ważności priorytetu rozwojowego: Sport i rekreacja, wypoczynek
drugorzędne
najważniesze
Clear selection
14. Ocena ważności priorytetu rozwojowego: Kultura, dziedzictwo, zabytki, Kaszuby
drugorzędne
najważniesze
Clear selection
15. Ocena ważności priorytetu rozwojowego: Estetyka i zagospodarowanie przestrzeni publicznych
drugorzędne
najważniesze
Clear selection
16. Ocena ważności priorytetu rozwojowego: Edukacja szkolna i przedszkolna
drugorzędne
najważniesze
Clear selection
17. Ocena ważności priorytetu rozwojowego: Wsparcie osób starszych, niepełnosprawnych i chorych
drugorzędne
najważniesze
Clear selection
18. Ocena ważności priorytetu rozwojowego: Drogi i miejsca parkingowe
drugorzędne
najważniesze
Clear selection
19. Ocena ważności priorytetu rozwojowego: Ciągi pieszo-rowerowe
drugorzędne
najważniesze
Clear selection
20. Ocena ważności priorytetu rozwojowego: Infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja, gaz)
drugorzędne
najważniesze
Clear selection
21. Ocena ważności priorytetu rozwojowego: Transport publiczny
drugorzędne
najważniesze
Clear selection
22. Ocena ważności priorytetu rozwojowego: Digitalizacja, rozwój internetu
drugorzędne
najważniesze
Clear selection
23. Ocena ważności priorytetu rozwojowego: Innowacja, kreatywność
drugorzędne
najważniesze
Clear selection
24. Ocena ważności priorytetu rozwojowego: Współpraca metropolitalna i międzygminna
drugorzędne
najważniesze
Clear selection
25. Ocena ważności priorytetu rozwojowego: Sprawny, partycypacyjny urząd i samorząd gminny
drugorzędne
najważniesze
Clear selection
26. Jaką gminą powinno być Żukowo w 2040 roku
27. Inne ważne kwestie, które powinny znaleźć się w starategii rozowju gminy
informacje o ankietowanej/ym: wiek
Clear selection
informacje o ankietowanej/ym: płeć
Clear selection
informacje o ankietowanej/ym: wykształcenie
Clear selection
informacje o ankietowanej/ym: aktywność zawodowa
Clear selection
informacje o ankietowanej/ym: miejsce pracy / nauki
Clear selection
informacje o ankietowanej/ym: miejsce zamieszkania
informacje o ankietowanej/ym: czas zamieszkania w gminie Żukowo
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy