DOTAZNÍK PRE OBYVATEĽOV OBCE IPEĽSKÝ SOKOLEC
Tento dotazník je súčasťou spracovania PHSR Vašej obce na obdobie 2014 - 2020. Vašimi odpoveďami nám pomôžete poukázať na možné problémy a poskytnete pohľad na Vaše názory, postrehy a návrhy na zlepšenie v oblasti hospodásrkeho a sociálneho rozvoja obce. Preto na základe uvedeného Vás žiadame o spoluprácu a spoluúčasť na príprave týchto podkladov.
Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania situačnej analýzy a rozvojovej stratégie obce.
Ďakujeme Vám za čas strávený pri vypĺňaní dotazníka.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Charakteristika respondenta
Pohlavie
Clear selection
Vek
Clear selection
Vzdelanie
Clear selection
Kde sa nachádza miesto Vášho pracoviska?
Clear selection
Kvalita života v obci
Aká je podľa Vás kvalita života v obci všeobecne?
Clear selection
V škále od 1 do 5 uveďte ako ste spokojný s poskytovaním služieb vo Vašej obci a ako hodnotíte aspekty kvality života v obci?
veľmi spokojný
spokojný
dobrý
zlý
veľmi zlý
a) stav miestnych komunikácií
b) stav chodníkov
c) stav verejnej zelene
d) dostupnosť (časová, priestorová)
e) požiarna ochrana
f) všeobecná zdravotnícka starostlivosť
g) možnosti športového vyžitia
h) športové zariadenia (telocvičňa, ihrisko)
i) kultúrne zariadenia
j) možnosti kultúrneho vyžitia
k) dom smútku
l) knižnica
m) ponuka služieb a obchodov
n) bezpečnosť a ochrana osobného majetku
o) záujem obyvateľov o veci verejné
p) vzťah obyvateľov k svojej obci
r) práca obecného úradu a miestnej samosprávy
Clear selection
Označte inžinierske siete, ktoré v obci chýbajú:
Ako nakladáte s odpadom? Separujete odpad?
Clear selection
Obyvateľ a obec
Zaujímate sa o dianie a život v obci?
Clear selection
Ak nie, čo Vám bráni sa zapájať do rozvojových činností obce?
Clear selection
Ak áno, akým spôsobom sa zapájate do diania vo Vašej obci?
vždy
občas
nikdy
oboznamujem sa s návrhmi územného členenia obce
zúčastňujem sa volieb do miestnej samosprávy
zúčastňujem sa na podujatiach usporiadaných obcou
sledujem informácie o hospodárskom a sociálnom rozvoji
zúčastňujem sa zasadaní obecného zastupiteľstva
navštívil som s požiadavkou svojho poslanca/starostu
zapájam sa aktívne do života cirkvi alebo náboženskej skupiny
som členom dobrovoľníckej organizácie
Clear selection
Obec a jej rozvoj
Ako ste spokojný s pracovnými možnosťami a podmienkami na podnikanie vo Vašej obci?
Clear selection
Ktoré sú podľa Vás najväčšie problémy Vašej obce (kritické oblasti rozvoja)?
Na ktoré oblasti a aktivity by sa mal sústrediť rozvoj obce v budúcnosti?
Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie obce za ostatných 10 rokov?
Clear selection
Čo by podľa Vás vo Vašej obci nemalo chýbať do roku 2020?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy