NÁVRH NA UDĚLENÍ CENY Zdravotně postižený ZAMĚSTNANEC ROKU 2016
Zaškrtněte kategorii, ve které nominujete: *
Zaměstnavatel: *
Uveďte název organizace, za kterou navrhuje kandidáta.
Jméno a příjmení ředitele/ky: *
Adresa zaměstnavatele: *
Webové stránky zaměstnavatele: *
Kontaktní osoba u zaměstnavatele: *
Uveďte jméno, příjmení, telefon a e-mail.
Navrhovaný kandidát: *
Kontakty kandidáta: *
Uveďte telefon, e-mail a korespondenční adresu.
Informace o navrhovateli: *
Stručně popište, čím se zabýváte, kolik máte zaměstnanců (maximálně 1/3 strany).
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU
1. Stručně představte svého nominovaného zaměstnance: *
Na jaké pozici pracuje, jakou má zodpovědnost, jaké jsou jeho povinnosti, úspěchy atp. (max. 500 znaků bez mezer).
2. Popište podrobněji pro výběrovou komisi, proč by se právě tento váš zaměstnanec měl stát Zdravotně postiženým zaměstnancem roku: *
(text v rozsahu max. dvou stran formátu A4)
3. Věnuje se nominovaná osoba ve svém volném čase nějakým dobrovolnickým/jiným zajímavým aktivitám? *
Uveďte ano nebo ne. V případě souhlasné odpovědi popište stručně jakým.
4. Co je podle vás nejdůležitějším momentem/faktem, který by měla vzít hodnotící komise do úvahy při zvažování vaší nominace? *
PROHLÁŠENÍ: Informace obsažené v této přihlášce mohou být využity NFOZP k propagaci zaměstnávání zdravotně postižených osob a mohou být také sdíleny s médii. *
NOMINOVÁNÍ
Nominace na Cenu mohou zasílat zaměstnavatelé, a tak poděkovat svým zaměstnancům, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Každý subjekt může nominovat maximálně dva kandidáty.
HODNOCENÍ NOMINACÍ
Návrhy se bude zabývat hodnotící komise složená ze zástupců NFOZP, podnikatelského sektoru a médií. Jména členů komise budou zveřejněna na slavnostním vyhlášení vítězů a v tiskové zprávě. Komise se rozhoduje výhradně na základě zaslaných kompletních materiálů.

Cena Zaměstnanec roku 2016 bude slavnostně předána dne 15. listopadu 2016 v 17,30 hodin na Staroměstské radnici v Praze. Soutěž pořádá: Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (www.nfozp.cz).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy