Borkum-Helgoland Regatta 2019. Inschrijfformulier voor de Bemanning.
Persoonsgegevens van de Bemanning
Voor- en achternaam: *
Your answer
Adres + huisnummer: *
Your answer
PC+ Woonplaats *
Your answer
Land *
Your answer
E-mailadres: *
Your answer
Telefoon thuis: *
Your answer
Mobiele telefoon: *
Your answer
Man/Vrouw *
Kledingmaat (i.v.m. de te verstrekken polo): *
Arts? *
EHBO? *
Gegevens van de boot.
Naam van de boot: *
Your answer
Zeilnummer: *
Your answer
Naam van de schipper: *
Your answer
Opmerkingen:
Your answer
Verklaring van het Bemanningslid
Het bemanningslid verklaart akkoord te gaan met onderstaande en geeft de organisatie van de Borkum-Helgoland Regatta wel of geen toestemming om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Het bemanningslid verklaart dat hij/zij de Aankondiging en de Wedstrijdbepalingen heeft gelezen en kennis heeft genomen van de eisen gesteld voor de inschrijving van boten voor de Borkum-Helgoland Regatta en instemt met de regels en voorwaarden die aan de race verbonden zijn.

Tevens verklaart hij/zij tevens:

1. Dat hij/zij lichamelijk en geestelijk in staat is om aan deze race deel te nemen;
2. Dat hij/zij ervaren en geschikt is en de nautische kwaliteit bezit welke noodzakelijk is om deel te kunnen nemen aan de Borkum-Helgoland Regatta;
3. Dat hij/zij de organiserende autoriteit, de wedstrijdcommissie en alle andere medewerkers vrijwaart van elke aansprakelijkheid, hoe ook genaamd, voor iedere schade, verlies, dood of persoonlijk ongeval, ongeacht de oorzaak daarvan, verband houdend met zijn/haar deelname aan de Borkum-Helgoland Regatta, tenzij er sprake is van opzet of grove roekeloosheid van de organisatie, wedstrijdcommissie of haar vertegenwoordigers;
4. Dat in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hij/zij akkoord gaat met de volgende stellingen (graag aankruisen waar men al of niet mee akkoord gaat):

Dat *
Dat *
Dat *
Je naam: *
Your answer
Datum: *
MM
/
DD
/
YYYY
Let op !!
Als het bemanningslid op het moment van deelname jonger is dan 16 jaar moet een ouder of wettelijke vertegenwoordiger hiervoor toestemming hebben verleend.
Naam van ouder of wettelijke vertegenwoordiger:
Your answer
Datum:
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service