Wolontariusz 2021 International Baltic Hit-Miss Archery Tournament - Śladami Rybaka Police 23-25 lipiec 2021
Chcesz z nami tworzyć nowe miejsce na mapie łuczniczej Europy?
Masz ochotę dołączyć do zespołu dla którego najważniejszy jest wysoki poziom organizacji? A może chcesz zobaczyć jak wyglądają zawody sportowe od środka?
Dołącz do nas, stwórz z nami to piękne wydarzenie!
Gwarantujemy nocleg, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, pamiątkowy pakiet i atmosferę na wysokich obrotach.

Adres: Police, Stadion OSiR w Policach, ul Piaskowa 97
Organizator: U K S „DEFMAR” w Policach, Marek 601669529, Kasia 794680359, defmaruks@gmail.com
Email *
Imię i Nazwisko *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Numer telefonu *
Miejscowość zamieszkania *
Jakie masz doświadczenia związane z łucznictwem? *
Czy należysz do klubu łuczniczego? Jeśli tak podaj nazwę *
Czy masz doświadczenie w organizacji zawodów sportowych lub innych wydarzeń? Jeśli tak podaj jakich
Znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym *
Required
Dyspozycyjność *
Required
Masz umiejętności, które mogą nas wspomóc w trakcie wydarzenia? Jesteśmy otwarci :)
Rozmiar koszulki *
Masz jakieś pytania?
Ochrona Danych Osobowych (RODO) *
1. Administratorem danych osobowych są organizatorzy. 2. Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia2021 InternationalBaltic Hit-Miss Archery Tournament -Śladami Rybaka 3. Dane osobowe uczestników Turnieju będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Turnieju stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Turnieju. 7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. 8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Turnieju obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą Klubu, który reprezentuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Turnieju oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Turnieju. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Turnieju.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy