POTRZEBY EDUKACYJNE SENIORÓW
Szanowny Panie/ Szanowna Pani,

Ankieta którą ma Pan/Pani przed sobą, została przygotowana przez polsko-bułgarsko- portugalski zespół - wykonawców projektu pt. „Silver Civic Education”. Projekt adresowany jest do seniorów, a jednym z jego celów jest rozpoznanie potrzeb edukacyjnych osób starszych. W związku z tym przygotowaliśmy ankietę, dzięki której chcemy dowiedzieć się, jakie są potrzeby edukacyjne seniorów, jakie tematy ich interesują, czego chcieliby uczyć się w ramach różnych zajęć edukacyjnych do nich adresowanych. Ankieta zawiera również pytania dotyczące preferowanych przez seniorów metod uczenia się, jak też cech osobowościowych i kompetencji, którymi ich zdaniem, powinna charakteryzować się osoba prowadząca zajęcia dla osób starszych.
Opinia każdego seniora, dotycząca powyższych zagadnień jest dla nas bardzo cenna. Zawracamy się zatem z uprzejmą prośbą o udział w badaniu i wypełnienie ankiety. Szacunkowy czas, który potrzebny będzie do odpowiedzi na zamieszczone niżej pytania to 20 minut. Zapewniamy Państwu poufność i anonimowość, a Pana/Pani odpowiedzi zostaną odpowiednio zakodowane i poddane zbiorczej analizie statystycznej. Gwarantujemy, że informacje zgromadzone dzięki ankiecie, posłużą nam tylko i wyłącznie do przygotowania uogólnionego raportu opisującego potrzeby edukacyjne seniorów.

1. Czy kiedykolwiek uczestniczył(a) Pan/Pani w zajęciach edukacyjnych adresowanych do seniorów?
2. Jeśli uczestniczył(a) Pan/Pani w zajęciach edukacyjnych adresowanych do seniorów, proszę wskazać w jaki sposób dowiedział(a) się Pan/Pani o nich? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
3. W zamieszczonej niżej tabeli, wypisano różne tematy i aktywności, które mogłyby być realizowane podczas zajęć adresowanych do seniorów. Proszę przeczytać każdą z odpowiedzi i zaznaczyć, czy był(a)by Pan/Pani zainteresowany(a) udziałem w zajęciach poświęconych proponowanym zagadnieniom, i w jakim stopniu był(a)by Pan/Pani tym zainteresowany(a). Udzielając odpowiedzi, proszę wstawić znak „x”, w każdej linii. TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA SENIORÓW
Bardzo zainteresowany(a)
Raczej zainteresowany(a)
Raczej niezainteresowany(a)
W ogólnie mnie to nie interesuje
Trudno powiedzieć
Nauka gry na instrumencie muzycznym
Nauka języka obcego
Nauka umiejętności cyfrowych np. jak pracować na komputerze, tablecie, telefonie komórkowym, jak obsługiwać pocztę elektroniczną
Nauka obsługi bankomatów i bankowości internetowej
Uczestnictwo w zajęciach sportowych np. gimnastyka, joga, taekwondo
Poszerzenie wiedzy na temat zdrowia i udzielania pierwszej pomocy
Poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa np. jak uniknąć oszustwa, czym jest przemoc w rodzinie?
Poszerzenie wiedzy na temat mody i sposobów dbania
Nauka wypełniania (rozumienia) oficjalnych dokumentów np. umów bankowych, prawnych itp.
Poznawanie nowych kultur i ich zwyczajów
Nauka korzystania z mediów społecznościowych i blogów (Facebook, Twitter,YouTube)
Nauka twórczego pisania np. nauka pisania wierszy, noweli, opowiadań, czy artykułów
Uczestnictwo w klubach dyskusyjnych, klubach miłośników historii, literatury czy klubach kulinarnych
Rozwój umiejętności interpersonalnych, np. kreatywności, wystąpień publicznych, sztuki dyskusji
4. Którymi zagadnieniami z zakresu nowych technologii, jest Pan/Pani zainteresowany(a)? Proszę przeczytać wypisane niżej odpowiedzi i zaznaczyć wszystkie które Pana/Panią interesują.
5. Czym się Pan/Pani kieruje, poszukując dla siebie różnych form zajęć edukacyjnych? Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.
6. Czy Pana/Pani zdaniem, płeć osoby prowadzącej zajęcia dla seniorów ma znaczenie, ma wpływ na przebieg procesu edukacji osób starszych? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
8. Uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych dla seniorów, czuł(a)by się Pan/Pani najbardziej komfortowo, gdyby osobą prowadzącą zajęcia był(a): (proszę wybrać tylko jedną odpowiedź):
9. W zamieszczonej niżej tabeli wypisano cechy osoby prowadzącej zajęcia edukacyjne dla seniorów. Proszę przeczytać wszystkie odpowiedzi i odpowiednim miejscu wstawić znak „x” by tym samy wskazać, które cechy i w jakim stopniu mają dla Pana/Pani znaczenie. Idealną osobą zajmującą się edukacją seniorów byłaby osoba, która:
Zdecydo-wanie TAK
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydo-wanie NIE
Trudno powiedzieć
Potrafi wyrażać swoje myśli, uczucia czy przekazywać wiedzę w sposób jasny, przejrzysty
Jest cierpliwa
Ma zdolność łatwego nawiązywania kontaktu
Zna się na rzeczy – jest ekspertem w swojej dziedzinie
Potrafi dostosować się do potrzeb grupy – jest elastyczna
W swojej pracy wykorzystuje wyobraźnię – jest kreatywna
Pokazuje, że chce pomagać innym – jest altruistą
Potrafi docenić uczestników zajęć i zmotywować ich do nauki nowych rzeczy
Ma wysoki poziom kultury osobistej
Wie w jaki sposób (owocnie) pracować z osobami dorosłymi
Jest optymistycznie nastawiona do ludzi i życia
10. Ludzie uczą się w różny sposób. Przy pomocy tego pytania, chcielibyśmy określić jaką metodę uczenia się, Pan/Pani stosuje. Z zamieszczonej niżej listy, proszę wybrać dwie odpowiedzi wskazujące na to, w jaki sposób najczęściej uczy się Pan/Pani nowych rzeczy. Uczę się kiedy....
11. Która z niżej wypisanych metod uczenia się, byłaby dla Pana/Pani najbardziej efektywna? Proszę wstawić znak „x” w każdej linii. Metody uczenia się:
Bardzo efektywna
W pewnym stopniu efektywna
W ogóle nieefektywna
Tradycyjna metoda szkolna np. nauczyciel mówi – uczniowie słuchają
Nauka z wykorzystaniem video – oglądanie filmów edukacyjnych
Praca w małych grupach
Indywidualna praca podczas zajęć np. podczas lekcji
Samodzielne rozpoznanie tematu – samodzielna praca w domu
Gry edukacyjne
Praca wspomagana komputerowo – nauka z wykorzystaniem komputera
Interaktywne aplikacje na urządzeniach mobilnych np. na telefonie komórkowym, tablecie itd
Zajęcia praktyczne, np. malowanie, robótki ręczne
Zdalne uczenie się przez Internet,
12. Jaka jest Pana/Pani sytuacja życiowa?
14. Gdzie Pan/Pani mieszka?
13. Jest Pan/Pani:
15. W jakim jest Pan/Pani wieku?
16. Jaki jest poziom Pana/Pani wykształcenia?
BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY I POŚWIĘCONY CZAS.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service