Pieteikuma anketa - projekts "PROTI un DARI!"
Pieteikuma anketa līdzdalībai Rīgas pašvaldības projekta "PROTI un DARI!" aktivitātēs.

Lūdzu, sniedz pamatinformāciju par sevi un programmas vadītājs ar Tevi sazināsies, lai vienotos par tikšanās laiku. Tajā tiks sīkāk izrunātas Tavas intereses un vajadzības, lai sastādītu Tev individuāli piemērotu aktivitāšu programmu zināšanu un prasmju pilnveidošanai.

Ko projekts Tev var sniegt?
Dalību individuālajā pasākumu programmā, kas var ilgt no viena līdz četriem mēnešiem (atsevišķos gadījumos – līdz deviņiem mēnešiem). Katrā programmas mēnesi Tev tiek nodrošinātas vismaz 24 stundas aktivitāšu, 20 stundas mentora atbalsts un 4 stundas programmu vadītāja atbalsts. Un tas viss - bez maksas!

Kādas aktivitātes var būt iekļautas Tavā individuālajā pasākumu programmā?
• Formālās, neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes (apmācību semināri, kursi, radošās nodarbības, prasmju attīstības treniņi u.c.);
• Speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants, jaunatnes lietu speciālists u. c., izņemot ārstniecības personālu);
• Dalība pasākumos (sporta aktivitātes, ekskursijas un pārgājieni, kultūras pasākumi, nometnes, āra dzīves un aktīvās atpūtas aktivitātes; iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.);
• Brīvprātīgā darba aktivitātes (īstermiņa brīvprātīgā darba veikšana nevalstiskajās organizācijās un pasākumos, Tavu prasmju un pieredzes pilnveidošanai);
• Iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos (nevalstisko organizāciju un jauniešu centru iepazīšanas vizītes, pasākumu apmeklēšana, līdzdalība projektu organizēšanā u.c.);
• Profesijas specifikas iepazīšana (vizītes uzņēmumos, īstermiņa prakse u.c.);
• Mentora un programmas vadītāja atbalsts, palīdzot individuālās pasākumu programmas īstenošanā, Tavu prasmju un interešu attīstīšanā;
• Specifiski pasākumi jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).

Lai piedalītos projektā, Tev ir jāatbilst šiem nosacījumiem:
> esi vecumā no 15 līdz 29 gadiem;
> pašlaik nemācies un oficiāli nestrādā;
> esi deklarēts vai dzīvo Rīgā;
> NVA neesi reģistrēts kā bezdarbnieks (vari būt reģistrēts kā darba meklētājs).

Plašāku informāciju par projektu un tā aktualitātēm atradīsi mūsu Facebook lapa www.facebook.com/PROTIunDARI

Papildu jautājumu gadījumā:

Elīna Kušiņičeva
ESF projekta “PROTI un DARI!” koordinatore
Rīgas Sociālais dienests
Rēznas iela 10/2, kab.Nr.2, Rīga, LV-1019
E-pasts elina.kusiniceva@riga.lv
Tālrunis: 67012380
Vārds *
Uzvārds *
Dzimšanas datums *
MM
/
DD
/
YYYY
Adrese *
Lūdzu, norādi savu Rīgas adresi, kurā esi deklarēts vai dzīvo.
Telefona numurs *
E-pasta adrese *
Tavas intereses *
Lūdzu, atzīmē vienu vai vairākas tēmas, kas Tevi interesē pašlaik vai vēlētos to iepazīt nākotnē.
Required
Vai vēlies ko piebilst?
Lūdzu, ieraksti jebkādus citus papildu komentārus vai informāciju, kuru nevarēji sniegt iepriekšējos jautājumus, bet tā mums būtu jāzina, lai Tava dalība projektā būtu Tavām vēlmēm un iespējām atbilstošāka. (Jautājums nav obligāts!)
Nr. 8.3.3.0./15/I/001 “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un NVO vai jauniešu centru darbībā”
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy