แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้เว็บห้องสมุด
ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการทำแบบสอบถาม ความเห็นของท่านมีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนางานบริการของห้องสมุดของเรา
ประทับใจในการให้บริการบนเว็บมากน้อยเพียงใด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
How relevant and helpful do you think it was for your job?
Not very
Very much
What were your key take aways from this event?
Your answer
How satisfied were you with the logistics?
1 = Very disatisfied 5 = Very satisfied
1
2
3
4
5
N/A
Accommodation
Welcome kit
Communication emails
Transportation
Welcome activity
Venue
Activities
Closing ceremony
Additional feedback on logistics
Your answer
Which sessions did you find most relevant?
Not relevant
Relevant
Very relevant
Did not attend
Welcome activity
Speaker #1
Activity #1
Speaker #2
Activity #2
Closing activity
How satisfied were you with the session content?
Both presented and pre-read material
Poor
Excellent
Any additional comments regarding the sessions or overall agenda?
Your answer
Any overall feedback for the event?
Your answer
Name (optional)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms