Meslek Hukuku Online Çözümlü Test 1
www.adresegitim.com hizmetidir. (Yunus Hoca )
Email address *
3568 sayılı Serbest muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre Yabancı SMMM nin Türkiye'de iş yapabilmeleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
10 points
SMMM Sınav Komisyon Üyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
10 points
Smmm ve Ymmm Odaları Yönetim kurulları ayda bir kez toplanarak Genel kurulun kendisine verdiği görevleri ve rutin görevlerini yerine getirir. Bu bilgilere göre yönetim kurulu hangi ayda toplanır ?
10 points
3568 sayılı Serbest muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre Smmm ve YMM unvanlarını kullanma yetkisini haksız kullanan kişiler hakkında Odalar ................................. bildirmek zorundadırlar
10 points
Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeninde suç işlenmesini veya suçun devamını önlemek amacıyla .............odayı faaliyetten men edebilir. Faaliyetten men kararı .............saat içinde hâkimin onayına sunulur. Hâkim ..............saat içinde karar verir. Aksi halde men kararı kendiliğinden kalkar
10 points
Üye sayısı 1000- 5000 arasında olan Yönetim kurulu üye sayısı sırası ile asıl ve yedek aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
10 points
3568 sayılı Serbest muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre I - Uyarma II - Kınama III - Geçici Meslekten alıkoyma IV - Meslekten Çıkarma Seçeneklerden hangileri Maliye Bakanlığına bildirme zorunluğu bulunmamaktadır ?
10 points
Sınav sonuçlarının (Smmm ve YMM Sınavları) Yargıya İntikal Etmesi ve Mahkemenin Bilirkişi incelemesine Gerek Duyması Halinde kaç kişilik bir heyet oluşturulur ?
10 points
Odalarda üst üste iki seçim döneminde ....... defa Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş olanlar, aradan ...... seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler.
10 points
3568 sayılı Serbest muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi SMMM staj süresinden sayılmaz ?
10 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy