Formularz zgłoszeniowy do płatnego szkolenia online pt. "Obowiązek zmniejszenia zużycia prądu w instytucjach kultury: jak wykorzystać szansę i zminimalizować zagrożenia?", które poprowadzi Bartłomiej Łączyński w dniu 7 grudnia 2022, od 9:00 do 14:00.
Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapisania się na 5-godzinne szkolenie online pt. "Obowiązek zmniejszenia zużycia prądu w instytucjach kultury: jak wykorzystać szansę i zminimalizować zagrożenia?", które zostało zorganizowane przez Fundację Good Culture we współpracy z Good Books.

Szkolenie jest płatne. Koszt udziału zależy od liczby uczestników. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z Aleksandrą Batruch: +48 537 449 555, Anną Krzykowską:  730 215 888 lub Anną Jakubowską: 730 935 222. Mail: szkolenia@goodbooks.pl.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin uczestnictwa określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniu online organizowanym przez Fundacja Good Culture, zwanym w dalszej części Organizatorem.
2. Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się na stronie www.goodbooks.pl
3.    Uczestnik musi samodzielnie organizować dla siebie sprzęt na szkolenie z łączem internetowym.

§ 2 Zgłoszenia na szkolenie
1. Uczestniczką/uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona poprzez wypełnienie niniejszego elektronicznego formularza.
2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia całego formularza.
3. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu.

§ 3 Opłaty za szkolenie
1.    Koszt za udział jest ustalany indywidualnie.
3.    Istnieje możliwość zwolnienia z VAT na podstawie Oświadczenia instytucji kultury o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.
4.    Po zapisaniu się przez formularz do uczestników zostanie przesłana faktura proforma z wyznaczonym terminem zapłaty.

§ 4 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego pojawienia się na platformie online. Link do wydarzenia zostanie przesłany wcześniej drogą mailową.
2. Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

§ 5 Rezygnacja ze szkolenia
1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy wysłać mailem na adres aleksandra@goodbooks.pl w terminie do pięciu dni przed szkoleniem. Organizator zwraca opłatę za szkolenie w wysokości 70%.
2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia po tym terminie zgłaszającemu nie przysługuje zwrot opłaty za szkolenie.
3. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia, za którego bierze pełną odpowiedzialność. Nowy uczestnik powinien również zarejestrować się poprzez formularz, wskazując w uwagach zamianę uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie do pięciu dni przed szkoleniem.
5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników i wypłaci uczestnikom pełny zwrot opłaty.

§ 6 Dane osobowe
1. Wypełniając formularz zgłaszający, Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich  danych osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Good Culture, ul. Komandorska 78A/1, 53-345 Wrocław. Inspektor Danych Osobowych: Marcin Skrabka e-mail: marcin@goodbooks.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby komunikacji dotyczącej współpracy między Good Books a Zgłaszającym na podstawie Art.6 lit. e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu załatwienia sprawy, której komunikacja dotyczyła lub zostaną usunięte na prośby Osoby, której dane dotyczą.
4. Każda osoba ma prawo żądać od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, ma również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych poprzez wysyłanie maila na adres goodbooks@goodbooks.pl. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo zgłosić skargę do PUODO, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy