Ankieta

Analiza potrzeb mieszkańców obszaru działania "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie"
  This is a required question
  Moja gmina/miasto jest bezpieczna i nie ma tu przestępstw.
  Moja gmina/miasto jest atrakcyjna i dobrze utrzymana, czysta.
  Obywatele odgrywają znaczącą rolę, mając realny wpływ na działania podejmowane przez władze mojej gminy/miasta.
  Obecna polityka i programy władz mojej gminy/miasta są właściwie ukierunkowane dla zrównoważonego rozwoju w gminie.
  Obecna infrastruktura techniczna (wodociągi/kanalizacja/gazyfikacja/drogi) w mojej gminie/mieście jest na poziomie zadawalającym i nie wymaga natychmiastowych interwencji
  Obecna oferta kulturalna oferowana przez władze mojego miasta/gminy jest dla mnie wystarczająca i zapewnia moje potrzeby
  Obecna oferta uprawiania sportów (uwzględniając również infrastrukturę sportową) w moim mieście/gmina jest dla mnie wystarczająca i zapewnia moje potrzeby
  Poziom oferty edukacyjnej w moim mieście/gminie jest atrakcyjny i zapewnia potrzeby dzieci
  ciekawa i zapewnia potrzeby osób w tym wieku
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question