FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY
Za pomocą tego formularza możesz zgłosić swój udział w ofercie edukacyjnej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu na rok szkolno-katechetyczny 2019/2020.

1. Formularz zgłoszenia należy poprawnie wypełnić zwracając uwagę na "literówki".
2. Zgłoszenie jest równoznaczne z deklaracją poniesienia kosztów związanych w udziałem w warsztacie.
3. Osoba rezygnująca z udziału powinna zaproponować osobę zastępczą.
4. Po zapisaniu się na warsztat uczestnik dokonuje opłaty za warsztat za pomocą przelewu.
5. Warunkiem otrzymania potwierdzenia wpłaty jest uiszczenie opłaty za warsztat na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej
ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
tel. 77 44 32 103, 77 44 32 133
www.wk.diecezja.opole.pl
e-mail: katecheta@diecezja.opole.pl
Zgłaszam swój udział w warsztacie *
Proszę wybrać warsztat:
Imię *
Informacje o nauczycielu.
Nazwisko *
Informacje o nauczycielu.
Data i miejsce urodzenia *
Informacje o nauczycielu.
Dokładny adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość) *
Informacje o nauczycielu.
Stopień awansu zawodowego *
Informacje o nauczycielu.
Required
Staż pracy *
Informacje o nauczycielu.
Przedmiot nauczania *
Informacje o nauczycielu.
Pełna nazwa szkoły i dokładny adres *
Informacja o szkole: nazwa szkoły, ulica z numerem oraz kod i miejscowość.
Telefon kontaktowy *
Informacje o nauczycielu.
Adres e-mailowy nauczyciela *
Zwróć uwagę na poprawność e-maila. Ułatwi nam to ewentualny kontakt.
Uwagi
Tutaj możesz wpisać ewentualne uwagi.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.