Odvykání kouření s online aplikací
Na této stránce jsou uvedeny informace o účasti ve studii. Prosíme, níže vyplňte Vaši kontaktní e-mailou adresu a po přečtení podmínek účasti vyjádřete svůj souhlas.
Souhrnné informace uvedené níže obdržite také e-mailem.
Instrukce ke spuštění on-line aplikace obdržíte nejpozději do 5 dní od odeslání tohoto formuláře.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Informace o studii
Souhrn:

Kouření negativně ovlivňuje zdraví a zkracuje život mnoha kuřákům a je jedním z našich největších problémů v oblasti veřejného zdraví. Z těch, kteří se pokusí skoncovat s kouřením, je mnoho lidí v prvních dnech, týdnech a měsících těžkým chvilkám a velkému pokušení si zakouřit. Podpůrné programy na počítači, tabletu nebo telefonu mohou pomoci, ale víme jen málo o tom, co přesně pomáhá. Vědci se v této studii pokoušejí zjistit více o tom, jak fungují tyto digitální pomůcky a jak by měly být dále rozvíjeny. V této studii je hlavním cílem zjistit, zda digitální odborník Endre může zvýšit pravděpodobnost, že účastníci přestanou kouřit a zda rychlá pomoc zvyšuje účinnost pomoci. Navíc se chceme dozvědět více o tom, jak lidé vnímají spolupráci s takovými online programy a jak je využívají při snaze změnit své návyky. Studie je financována z veřejného rozpočtu České republiky a z institucionálního rozpočtu Univerzity Karlovy. Na výzkumu se podílí také odborníci z Univerzity v Oslo. Denní kuřáci s přístupem k internetu a s českými čísly mobilních telefonů jsou zváni k účasti na studii prostřednictvím internetu.

Podrobné informace o studii:

Název projektu: On-line intervence prevence relapsu zacílená na kuřáky tabáku: Vývoj a studie účinnosti

Termín zahájení studie: Leden 2019.

A. Úvod: Byl/a jste požádán/a o účast na výzkumné studii, které se účastní kuřáci tabáku. Cílem studie je navrhnout a testovat účinnost on-line aplikace prevence relapsu, která je umístěná na internetu a ovládá se za využití mobilního telefonu. Chceme ověřit funkčnost systému ve skutečném prostředí. Výzkum bude provádět společně tým Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Vaše účast ve studii je zcela dobrovolná a můžete se kdykoli rozhodnout z ní vystoupit. Než dáte svůj souhlas s účastí ve studii, přečtěte si, prosím, pečlivě následující informace. A chcete-li se na něco zeptat, vyžádejte si více informací (kontakt viz níže).

B. Stručný popis spolupráce: Jste jedním ze mnoha osob splňujících kritéria pro zahrnutí do výzkumné studie. V rámci studie spolupracujeme s kuřáky-dobrovolníky, kteří mají zájem řešit závislost na tabáku. Vybrané zájemce o účast ve studii rozdělíme do tří skupin. V každé skupině bude použit odlišný program mající za cíl zamezit návratu k tabáku (relapsu). My se budeme zajímat o to, jaké jsou rozdíly v úspěšnosti léčby mezi těmito třemi skupinami osob, který program používají. Účastníci budou užívat on-line aplikaci po dobu, než projdou celým programem. Součástí studie bude vyplnění vstupního dotazníku. Máme v plánu účastníky kontaktovat jeden a šest měsíců od vstupu do studie.

C. Aplikace přístupná z telefonu bude mít konkrétní zaměření na prevenci relapsu. Systém zaměřený na evidenci jednorázového užití tabáku je založen na každodenním zaznamenávání stavu (kouří nebo ne) v reálném čase a na základě vlastního hlášení účastníka. V provozu bude webový portál, který má zajistit dobrou odezvu na případné relapsy přímo v mobilních zařízeních, jako jsou tablety nebo chytré telefony. Můžete být kontaktováni přes textové zprávy. Bez ohledu na to, co hlásíte, budete oceněn - buď za to, že abstinujete, nebo že pravdivě hlásíte kouření. Systém je unikátní tím, že případného kuřáka nijak nehaní, ale pracuje s ním dále. Ti, kteří neodpoví v daném termínu, obdrží v rámci terapie zpětnou vazbu a bude zahájena včasná on-line pomoc.

D. Zachování anonymity: Veškerý kontakt s Vámi v rámci výzkumné studie bude veden anonymně pod Vámi zvoleným uživatelským jménem a číselným kódem, který neumožní Vaši zpětnou identifikaci. Telefonní číslo a Vámi zvolená e-mailová adresa budou uloženy odděleně, tzv. walled (neboli filtrovaně odděleny). Vaše jméno nebo přezdívka nebude  zaznamenáno nikde na formulářích.

E. Dobrovolnost: Vaše účast ve studii je zcela dobrovolná a můžete odmítnout odpovědět na kteroukoli otázku položenou během studie. Z účasti na studii můžete kdykoliv bez udání důvodu odstoupit. Můžete také požádat o odstranění shromážděných údajů. Vaše otázky týkající se tohoto projektu zodpovíme kdykoli. Pokud chcete získat další informace o studii, kontaktujte prosím řešitele projektu: doc. Dr. Romana Gabrhelíka, e-mail: roman.gabrhelik@lf1.cuni.cz; či na adrese: Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta a VFN, Univerzita Karlova v Praze, Apolinářská 4, 120 00 Praha 2.

Přejete-li si probrat projekt s někým, kdo se jej přímo neúčastní, konkrétně co se týče metod, Vašich práv jako účastníka, nebo pokud chcete podat anonymní stížnost, obraťte se prosím na přímého nadřízeného řešitele studie, přednostu kliniky, prof. PhDr. Michala Miovského, Ph.D. Tuto možnost můžete využít i po skončení projektu.

DĚKUJEME. Za realizační tým doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
Informovaný souhlas účastníka projektu
Plný název projektu: On-line intervence prevence relapsu zacílená na kuřáky tabáku: Vývoj a studie účinnosti

1) Souhlasím s účastí ve výzkumné studii

2) Potvrzuji tímto, že jsem se seznámil/a s povahou, cíli a důsledky studie, především jaký vliv na mě mohou mít, a že svůj souhlas dávám dobrovolně.

3) Vím o možnosti kontaktovat řešitele s žádostí o pomoc v případě problémů souvisejících s účastí ve studii.

4) Přečetl/a jsem písemné Informace pro účastníky.

5) Uvědomuji si, že účast v tomto výzkumném projektu mi nemusí přinést žádné přímé výhody a že mohu svůj souhlas stáhnout kdykoli, aniž by to mělo jakýkoli vliv na má práva nebo na povinnosti výzkumníků.

6) Souhlasím s tím, že zjištění výzkumného týmu mohou být publikovány, za podmínky, že nebudu moci být identifikován/a.

Studie je schválená Etickou komisí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Odesláním formuláře potvrzujete svůj souhlas.
Souhlasím s účastí ve studii *
V současné době studuji vysokou školu (statut studenta nemá vliv na účast ve studii) *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy