Ankieta dotycząca potrzeb w zakresie udzielania pomocy społecznej w formie mieszkania chronionego w gminie Myślenice
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do instytucji z terenu Miasta i Gminy Myślenice, oraz jej mieszkańców. Ankieta ma na celu zdiagnozowanie potrzeb w zakresie udzielenia pomocy w formie mieszkania chronionego.

Mieszkanie chronione – przeznaczone jest dla osoby/ rodziny, która ze względu na trudna sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.
Mieszkania chronione przeznaczone są w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie niepełnosprawnej, osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające , pod opieka specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobowa opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Ankieta ma charakter anonimowy!

1. Czy znają Państwo osoby/rodziny które kwalifikują się do otrzymania mieszkania chronionego? *
2. Jakiej jeszcze pomocy potrzebują te osoby/ rodziny ? *
Required
3. Czy Państwa zdaniem na terenie Miasta i Gminy Myślenice istnieje zapotrzebowanie na pomoc społeczną w formie mieszkania chronionego? *
4. Czy znają Państwo osoby/rodziny które kiedykolwiek korzystały z pomocy w formie mieszkania chronionego na terenie innej Gminy, a obecnie mieszkają na terenie naszej gminy ? *
5. Czy znają Państwo osoby wymienione poniżej, które kwalifikowałyby się do pomocy w formie mieszkania chronionego? *
Required
6. Czy pomoc w formie mieszkania chronionego poprawiłaby sytuację bytową osób mieszkających na terenie Miasta i Gminy Myślenice ? *
7. Czy celowym byłoby utworzenie mieszkań chronionych? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms