Khảo Sát Ý Kiến Độc Giả ibsgacademic.com

Mến chào Qúy Độc Giả!

Chúng tôi là tập thể các tác giả và ban quản trị Nhóm Học Thuật Y Sinh Học (Innovative BioScience Group - IBSG). Chúng tôi trân trọng kính mời Qúy Độc Giả bỏ ra 2-5 phút để làm bảng khảo sát này.

Mục đích: giúp IBSG biết Qúy Độc Giả có hài lòng với các bài viết hiện tại hay không, và giúp IBSG cải thiện phẩm chất các bài viết tương lai. Điều này có lợi cho Qúy Độc Giả khi các bài viết tương lai phục vụ chính xác nhu cầu mà Qúy Độc Giả mong muốn.

Bảo mật: Các thông tin Qúy Độc Giả cung cấp chỉ có IBSG biết, và sự tham gia của Qúy Độc Giả là hoàn toàn nặc danh.

Chân thành cảm ơn Qúy Độc Giả
Nhóm Học Thuật Y Sinh Học

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number greater than 0
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question