แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
แบบฟอร์มใช้สำหรับสำรวจข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของปีการศึกษา 2564
เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ และสาขาวิชา
Sign in to Google to save your progress. Learn more
สาขาวิชา *
รหัสประจำตัวนักศึกษา *
ชื่อ-นามสกุล *
การใช้งาน อีเมล์มหาวิทยาลัย
อีเมล์ของ Google  (@rmutr.ac.th)
สำหรับใช้งานบน Platform ของ Google เช่น Gmail Classroom Meet

อีเมล์ของ Microsoft  (@outlook.rmutr.ac.th)
สำหรับใช้งานบน Platform ของ Microsoft365 Outlook Microsoft Team

รายละเอียดวิธีสมัครเข้าใช้งาน
https://portal.rmutr.ac.th/user/welcome/

คู่มือการใช้งาน e-mail มหาวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษา :
https://lib.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/email_student_rmutr.pdf

***หมายเหตุ นักศึกษาต้องสร้าง email ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการกับมหาวิทยาลัย ***
วิธีสมัครเข้าใช้งาน
อีเมลมหาวิทยาลัย Google  (@rmutr.ac.th) *
อีเมลมหาวิทยาลัย Microsoft  (@outlook.rmutr.ac.th) *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ID Line (สำหรับให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มเข้ากลุ่ม)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. Report Abuse