แบบบันทึกข้อมูลกรรมการกำกับการสอบการอ่านออก ชั้นป. 1 และการสอบ NTชั้นป.3 ปีการศึกษา 2560
คำชี้แจง ตามที่ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 (สพป.สป.1)ดำเนินการตามนโยบายการจัดสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดสอบการอ่านออกชั้นป.1 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์2561 และการสอบNT ชั้นป.3 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 และกำหนดตรวจกระดาษคำตอบNTแบบเขียนตอบในวันที่ 8 มีนาคม 2561 นั้น สพป.สป.1 ขอให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลรายชื่อกรรมการกำกับการสอบ และกรรมการเ
1.ชื่อโรงเรียน
2) ชื่อ-นามสกุล ของกรรมการคุมสอบการอ่านป.1
คำชี้แจง: จำนวน 2 คน ต่อ 1 ห้องสอบ กรุณาระบุห้องสอบ และลำดับที่ 1) และที่ 2) ของกรรมการแต่ละห้องสอบ กรรมการคนที่ 1 จะประจำอยู่โรงเรียนตนเอง กรรมการคนที่ 2 จะไปคุมสอบต่างโรงเรียน (โรงเรียนที่ไปสอบสนามอื่นไม่ต้องส่งกรรมการคุมสอบเนืองจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และครูต้องทำหน้าที่พานักเรียนไปสอบ)
Your answer
3) ชื่อ-นามสกุล ของกรรมการกลางการสอบการอ่านป.1
คำชี้แจง: กรรมการกลางจำนวน 1 คน ต่อ 3 ห้องสอบ (ต่ำกว่า 3 ห้องสอบ ให้ประธานสนามสอบปฏิบัติหน้าที่แทน)
Your answer
4) ชื่อ-นามสกุล ของกรรมการคุมสอบ NTป.3
คำชี้แจง: จำนวนกรรมการ 2 คน ต่อ 1 ห้องสอบ(โรงเรียนที่ไปสอบสนามอื่นไม่ต้องส่งกรรมการคุมสอบเนืองจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และครูต้องทำหน้าที่พานักเรียนไปสอบ)
Your answer
5) ชื่อ-นามสกุล ของกรรมการกลางการสอบ NT
คำชี้แจง: กรรมการกลางจำนวน 1 คน ต่อ 3 ห้องสอบ (ต่ำกว่า 3 ห้องสอบ ให้ประธานสนามสอบปฏิบัติหน้าที่แทน)
Your answer
6) ชื่อ-นามสกุล ของ ผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ประธานสนามสอบ ณ โรงเรียนตนเอง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms