Реєстрація на семінар
Шановне Панство,

для того, щоб взяти участь:  "Тренування зі скандинавської ходьби" + семінар на тему  "Скандинавська ходьба і ходьба, як антистрес"

Коли? 11.10.2022  o 16:30, просимо заповнити анкету.

Час заповнення - до 5 хвилин.

Семінар відбудеться в рамках проєкту "reSTART”, який співфінансується з Національного Фонду Притулку, Міграції та Інтеграції та державного бюджету.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Маєте своє обладнання (палиці для скандинавської ходьби) *
ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА *
У зв'язку з користуванням підтримкою проекту „reSTART”, який співфінансується з Національного Фонду Притулку, Міграції та Інтеграції та державного бюджету, я беру до відома, що: 1. Адміністратором моїх персональних даних є Фундація Україна (Лідер - реалізатор проекту) з місцезнаходженням за адресою ul. Ruska 46a/201, 50-079 Wrocław, тел. 571 330 203 e-mail: iod@fundacjaukraina.eu 2. Всю нформацію, що стосується персональних даних, можна отримати  за електронною адресою: iod@fundacjaukraina.eu, адреса місцезнаходження вказана в пункті 1) або тел. 571 330 203 3. Мої персональні дані будуть оброблюватися/оброблюються з метою реалізації проекту, зокрема підтвердження призначення видатків, надання підтримки, моніторингу, оцінки, контролю, аудиту i звітності також інформаційно-рекламної діяльності, а також для відновлення коштів,архівних та статистичних цілях; 4. Обробка моїх персональних даних є законною та відповідає умовам, зазначеним у ст. 6 сек. 1 літ. б і в і ст. 9 сек. 2 літ. Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / ЄC (Загальний регламент про захист даних) (Вісник законів UE L 119 від 05.04.2016 р., ст. 1), далі іменований GDPR.5.Одержувачами моїх персональних даних будуть: - Бенефіціар - Керівник проекту, тобто Фундація Україна з місцезнаходженням за адресою ul. Ruska 46a/201, 50-079 Wrocław, - Партнери:Вроцлавська гміна з місцезнаходженням pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław; Агентство з розвитку агломерації Вроцлав з місцезнаходженням за адресою pl. Solny 14, 50-062 Wrocław; Фундація Калейдоскоп культур з місцезнаходженням за адресою ul. Ruska 46a, 50-079 Wrocław; Фундація MODE з місцезнаходженням за адресою ul. Energetyczna 14,53-330 Wrocław -Центр європейських проектів Служби Міністерства внутрішніх справ та адміністрації з місцезнаходженням за адресою ul. Puławskiej 99a, 02-595 Warszawa - Міністерство внутрішніх справ та адміністрації з місцезнаходженням за адресою ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa та організації, які від імені Лідера та Партнерів проекту беруть участь у реалізації проекту.Персональні дані можуть передаватися з метою моніторингу, звітності та аудиту реалізованого проекту лише суб’єктам, уповноваженим на здійснення вищезазначеної діяльності. 6. Мої персональні дані зберігатимуться протягом 6 років з моменту затвердження остаточного звіту про виконання Проекту Уповноваженим органом (тобто Центром Обслуговування Європейських Проектів Міністерства Внутрішніх Справ та Адміністрації); 7. Надання даних є добровільним, але це обов'язкова умова для отримання підтримки, а відмова в її наданні рівносильна неможливості надати підтримку в рамках проекту  8. Я маю право на доступ до своїх даних і право на їх виправлення, обмеження обробки та висловлення заперечення. У цьому випадку право на видалення даних не застосовується, оскільки обробка моїх даних необхідна для виконання юридичного зобов’язання, яке вимагає обробки відповідно до законодавства Європейського Союзу та законодавства держави-члена, до якої підпорядкований Адміністратор.  9. Я маю право подати скаргу до Голови Офісу із захисту даних, якщо вважаю, що обробка персональних даних порушує положення GDPR.
ЗГОДА НА ОБРОБКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІМІДЖУ *
Я свідомо та добровільно даю згоду на обробку моїх персональних даних спеціальної категорії,таких як етнічна приналежність та імідж Фундацією Україна з місцезнаходженням за адресою ul. Ruska 46a/201, 50-079 Wrocław,  , тел. 571 330 203 e-mail: iod@fundacjaukraina.eu для реалізації проекту «reSTART», , який співфінансується з Національного Фонду Притулку, Міграції та Інтеграції та державного бюджету, зокрема для підтвердження призначення видатків, підтримки, моніторингу, оцінки, контролю, аудиту та звітності, а також інформаційно-рекламної діяльності, а також для цілей, пов'язаних із поверненням коштів, архівних та статистичних цілей. У той же час я заявляю, що мене повідомили, що в цьому випадку право на видалення даних не застосовується, оскільки обробка моїх даних необхідна для виконання юридичного зобов’язання, яке вимагає обробки відповідно до законодавства ЄС та законодавства Держави-члена, якій підпорядковується Адміністратор. Я також погоджуюся надсилати на свою електронну адресу маркетингову інформацію Фундації Україна, інформацію про заходи та навчання, організовані Фундацією Україна, а також інформацію щодо решти діяльності Фундації Україна.
Я, нижчепідписаний, свідомий/свідома що надання неправдивих даних,  тягне за собою юридичну відповідальність (відповідно до статті 233 Кримінального кодексу), заявляю, що: *
 всі дані, які я надав/ла, правдиві
Я даю згоду на надсилання на свою електронну адресу маркетингової інформації Фундації Україна, інформації про заходи та навчання, організовані Фундацією Україна, а також інформації щодо решти діяльності Фундації Україна.
Clear selection
Звідки Ви дізналися про проєкт? *
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Ukraina. Report Abuse