Tagasiside uurimistoetuste ja baasfinantseerimise kontseptsioonile
Hea koostööpartner,

2016. aastal valmis paljude ekspertide kaasabil uurimistoetuste ja baasfinantseerimise kontseptsioon. Selle eesmärk on ette valmistada muudatused, mis kindlustavad ühelt poolt Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegias 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti” (edaspidi TAI strateegia) fikseeritud eesmärkide täitmise. Teisalt tagab see Eesti TA rahastamise süsteemi efektiivse toimimise eeldusel, et rahastamine kasvab. Kontseptsiooni järkjärgulise rakendamisega alustame 2017. aastal.

Uurimistoetuste ja baasfinantseerimise uue kontseptsiooni edukas rakendamine sõltub kõigi asjaosaliste kaasamõtlemisest ja toetusest. Palume pärast kontseptsiooniga tutvumist saata vastused allolevatele küsimustele hiljemalt 20. detsembril. Teie arvamus ja tagasiside on meile väga tähtsad!


Tänuga
Eesti Teadusagentuur

Uurimistoetuste ja baasfinantseerimise ümberkorraldamise eesmärgid:

• toetada teadusasutustes teadlaste karjäärimudeli rakendamist;

• suurendada teadusasutuste omavastutust asutuse põhivaldkondade arendamisel, sh kõrgharidusõppele vajaliku kvaliteetse teadusliku baasi tagamisel;

• stimuleerida teadusasutuste koostööd ettevõtetega ja riigieelarveväliste rahaliste vahendite hankimist;

• vähendada rahastusinstrumentide killustatust ja lihtsustada taotlemist ning aruandlust;

• valmistuda Euroopa Liidu tõukefondidest väljumiseks.

Palume teil vastata järgnevatele küsimustele:
1. Kas Teie hinnangul aitavad kavandatud uuendused neid eesmärke saavutada? Palun põhjendage oma hinnangut.
Your answer
2. Millised on Teie arvates olulisemad kitsaskohad senises uurimistoetuste süsteemis, mida tuleks uue kontseptsiooni rakendamisel vältida?
Your answer
3. Kas Teil on veel ettepanekuid, mida uurimistoetuste ja baasfinantseerimise uue kontseptsiooni rakendamisel tuleks kindlasti silmas pidada?
Your answer
Suur tänu!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms