”Antreprenoriatul - o alternativă de carieră excelentă” - Preînscriere la activitățile proiectului
Fundația ADEPT Transilvania, SC E.CECA SRL și Asociația ASURA demarează prima etapă de implementare a proiectului ”Antreprenoriatul - o alternativă de carieră excelentă (ACE)”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, schema de ajutor de stat România Start-Up Plus.

Această primă etapă presupune:
- Informarea grupului țintă cu privire la activitățile proiectului
- Selectarea grupului țintă
- Derularea cursurilor de formare antreprenorială adresate grupului țintă
- Organizarea concursului de planuri de afaceri
- Selectarea planurilor de afacere în vederea finanțării
- Efectuarea de stagii de practică

Această primă etapă se va desfășura pe o perioada de 12 luni (ianuarie 2018-decembrie 2018), fiind urmată de alte două etape (Mentorat și Monitorizare afaceri înființate) ce vor avea o durata de 24 luni, în cadrul cărora vor fi inființate firmele (start-up-urile), va fi acordat sprijin financiar de aproximativ 40.000 euro celor ale căror planuri de afacere au fost selectate în prima etapă și va fi oferit sprijin/ consultanță/ mentorat în vederea demarării, implementării și monitorizării activităților afacerilor nou înființate.

Persoanele interesate de activitățile proiectului sunt rugate să completeze prezentul Chestionar. Pentru informații suplimentare despre proiect vă rugăm accesați www.asociația-asura.ro > Secțiunea Proiecte, dar și pagina de facebook a proiectului Antreprenoriatul - o alternativă de carieră excelentă (ACE).

Avantajul completării Chestionarului:
Prin completarea prezentului Chestionar, vă prezentați interesul de a fi informați cu privire la activitățile proiectului și totodată, de a participa la activitățile proiectului (recrutare, formare, mentorat, etc.).
De asemenea, persoanele preînscrise vor putea beneficia de facilitățile pe care le vom oferi prin intermediul HUB-ului de antreprenoriat dezvoltat prin proiect.

Unde găsiți Chestionarul:
Chestionarul este publicat în secțiunea specială dedicată proiectului pe website-ul: www.asociatia-asura.ro> Noutăți și Proiecte> Proiecte> Antreprenoriatul - o alternativă de carieră excelentă.

Atenție!
La activitățile proiectului și, implicit, la cursurile de formare antreprenorială pot participa persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
- Fac parte dintr-una din următoarele categorii de grup țintă: șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membri ai întreprinderilor familiale);
- Intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
- Au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Sud-Muntenia;

Email address *
Numele și Prenumele *
Ce vârstă aveti?
Adresa de domiciliul/ reședință (localitate) *
Județul *
Genul *
Categoria din care faceți parte *
Nivel de instruire *
Aveți deja o idee de afacere/ un plan de afacere? *
Aveți experiență/cunoștințe în domeniul în care doriți să demarați afacere? *
În ultimii 5 ani, ați mai participat la cursuri de formare profesională în domeniul antreprenorial? *
Aveți disponibilitatea de a participa la cursurile de formare antreprenorială (cu o durata de 40 ore), ce vor avea loc în regiunea Sud-Muntenia, în perioada martie - august 2018? *
Numărul de telefon *
Sunt de acord să primesc noutăți despre activitățile proiectului, atât telefonic cât și prin email. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service