ТЕСТ
ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРО ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВА
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Упутство за рад
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита у образовном профилу Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова.
Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.
Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на испиту.
Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите. Тест можете радити више пута.
 Тест који треба да решите има 50 задатка.
 Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и изаберите један тачан одговор..
 Важно је да пажљиво одговарате на питања јер сваки нетачан одговор доноси 0 бодова за задатак у целини.

Желимо Вам много успеха у раду!
1. На слици је приказан:
2 points
Captionless Image
Clear selection
2. На шеми је приказан:
2 points
Captionless Image
Clear selection
3. На слици је приказан симбол:
2 points
Captionless Image
Clear selection
4. Електрични систем састоји се из два основна дела и то:
2 points
Clear selection
5. Једносмерна струја повољнија је за покретање механизама од којих се:
2 points
Clear selection
6. У зависности од броја обртаја авионски генератори су:
2 points
Clear selection
7. На авионима са електричном мрежом једносмерне струје примењују се системи преноса електричне енергије од извора до потрошача и то:
2 points
Clear selection
8. Основни делови АPU-а је погонски уређај који се састоји од:
2 points
Clear selection
9. Каква и колико светала треба да има авион у зависности од категорије дефинисано је:
2 points
Clear selection
10. У унутрашње осветљење авиона спадају и забрана пушења, обавезно коришћење сигурносних појасева, излази, тоалети и др, што представља:
2 points
Clear selection
11. Ракетни мотор ваздухопловних ракета за свој рад користи ваздух:
2 points
Clear selection
12. Полуактивно радарско самонавођење је самонавођење код којег се озрачавање циља врши помоћу:
2 points
Clear selection
13. Ракете које у процесу рада не добијају никакву информацију ни од извора лансирања ни од циља су:
2 points
Clear selection
14. Гасна кормила на ракети служе за:
2 points
Clear selection
15. Ракете које на трупу немају никаквих аеродинамичких површина, стабилишу се на путањи лета помоћу:
2 points
Clear selection
16. Процес сагоревања погонске материје се у ракети врши:
2 points
Clear selection
17. Са колико модова се врши управљање до циља код ракета са активним радарским самонавођењем?
2 points
Clear selection
18. Систем вођења ракете по радарском снопу најчешће се примењује код ракета:
2 points
Clear selection
19. За тачност вођења ракете, потребно је да радарски сноп буде:
2 points
Clear selection
20. Вођење ракете на циљ помоћу ИЦ зрачења зависи од:
2 points
Clear selection
21. Вискозност неког флуида (на пример хидро-уља) је његова:
2 points
Clear selection
22. Уља за подмазивање у ваздухопловству, морају имати које својство:
2 points
Clear selection
23. Пумпа за уље система за подмазивање млазних мотора се физички налази у:
2 points
Clear selection
24. „The Electrical Generator System”, понекад назван тахо-генераторски систем, користи трофазни генератор, који обрће:
2 points
Clear selection
25. Поред измењивача топлоте гориво-уље, за грејање горива користићемо и грејач који греје гориво ваздухом одведеним са ког елемента млазног мотора:
2 points
Clear selection
26. Ваздух за хлађење турбинских лопатица модерних мотора („quintuple pass, multi-feed internal cooling with extensive film cooling”) пре изласка пролази кроз лопатицу ротора турбине:
2 points
Clear selection
27. За лет кроз олујне облаке или слетање на писту покривену падавинама, који мод рада високоенергеске јединице за паљење ћемо користити код млазних мотора:
2 points
Clear selection
28. Велики млазни мотори (главни мотори летелице, мотори великих димензија и потисака) се стартују помоћу:
2 points
Clear selection
29. Број обртаја вратила турбине АPU -а (мотора снаге) је:
2 points
Clear selection
30. За потребе кондицирања пилотске/путничке кабине (air conditioning), ваздух се једним делом одводи у пнеуматски систем са ког елемента:
2 points
Clear selection
31. Анекс 1 обрађује:
2 points
Clear selection
32. Потврде о ауторизацији овлашћено лице мора дати на увид у року од:
2 points
Clear selection
33. Овлашћено ваздухопловно техничко особље по Part 66 подељено је по обиму одобрења у следеће групе:
2 points
Clear selection
34. Персонална Part 66 дозвола издата од стране овлашћених власти:
2 points
Clear selection
35. Обука за тип ваздухоплова мора да обухвати:
2 points
Clear selection
36. За добијање категорије Ц подносилац захтева поред 3 године искуства у организацији за одржавање ваздухоплова мора да поседује:
2 points
Clear selection
37. Уколико овлашћена организација пружа услугу одржавања превозиоцу који тражи да се примењује његов систем радних листи она то може учинити:
2 points
Clear selection
38. Налаз Нивоа 2 у организацији за техничко одржавање ваздухоплова означава:
2 points
Clear selection
39. Корисник ваздухоплова који је постао трајно неупотрбљив за летење дузан је да поднесе захтев за његово брисање регистра у року од:
2 points
Clear selection
40. По завршетку сваког одржавања, пратеће уверење о спремности за употребу према М.А.801 уноси се у евиденцију о континуираној пловидбености ваздухоплова.
2 points
Clear selection
41. На слици је приказан:
2 points
Captionless Image
Clear selection
42. Ракета на слици спада у конфигурацијску шему:
2 points
Captionless Image
Clear selection
43. На слици је приказана вођена авио-бомба, са основом од:
2 points
Captionless Image
Clear selection
44. Вишецевни лансери невођених ракета подвешавају се:
2 points
Clear selection
45. Муниција и гранате у ваздухоплову су део комплета:
2 points
Clear selection
46. Чаура гранате ваздухопловног топа обезбеђује:
2 points
Clear selection
47. Ракета на слици AIM-120 „Amraam“ је:
2 points
Captionless Image
Clear selection
48. Невођене ракете мањег калибра се постављају:
2 points
Clear selection
49. На унутрашњим авионским подкрилним носачима подвешавају се:
2 points
Clear selection
50. Доплерова техника се код авионског радара користи за:
2 points
Clear selection
Submit
Clear form
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse