Cúrsaí Lae Gaeilge 2022 do Dhaltaí Meánscoile (Irish summer Day Courses for Postprimary School Students 2022)
Is gá gach ceist a fhreagairt. Seolfar na sonraí bainc chuig an ríomhphost tugtha thíos nuair atá an fhoirm seo líonta. Seolfar sonraí an chúrsa coicís roimh ré. Má tá aon fhadhb agat, déan teagmháil le bainisteoirccrc@gmail.com.
All questions must be answered. Bank details will be sent to the email address provided below, when form is completed. Course details will follow 2 weeks prior to the course. Should you have any queries, contact bainisteoirccrc@gmail.com.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Ainm an Dalta (Student's Name) *
Seoladh (Address) *
Dáta Breithe (Date of Birth) *
MM
/
DD
/
YYYY
Aois (Age) *
Ainm na Scoile (School's Name) *
Rang Meán Fómhar '22 (Class in September '22) *
Eolas Sláinte & Eolas Pearsanta (Health Information & Personal Circumstances) *
e.g - Medical Conditions, Medication, Allergies, Dietary Requirements, Family Illness, Separation etc.. (This information will be treated with discretion)
Ainm & Uimhir Teagmhála an Tuismitheora (Parent's  Name & Contact Number) *
Ainm & Uimhir Éagandála (Emergency Contact Name & Number) *
Seoladh ríomhphost an Tuismitheora (Parent's Email Address) *
Cén Cúrsa? (What Course?) *
Cead pictiúir / Físeáin a ghlacadh (Permission for taking photos / Videos) *
An dTugann tú cead dúinn pictiúir / Físeáin a ghlacadh do do pháiste(í) chun úsáid in ábhar poiblíocht m.sh ar na meáin, bróisiúir srl..? (Do you give permission for us to use photos / Videos taken of your child(ren) for promotional materials e.g social media, brochures etc..?)
Conradh Gaeilge *
Tuigimse & mo pháiste gurbh í an Ghaeilge an phríomhtheanga atá ar an gcúrsa. Caithfidh gach páiste iarracht a dhéanamh Gaeilge a labhairt an t-am ar fad.Déanfar teagmháil le Tuismitheoir/Caomhnóir mura ndéantar iarracht Gaeilge a labhairt.               My Child and I understand that Gaeilge is the first language spoken on the course. All children must make an effort in speaking Gaeilge at all times. Parents / Guardians will be contacted if children insist on speaking English. Measures will be taken to encourage and ensure Gaeilge is spoken.
Síniú an Tuismitheor / Caomhnóir (Parent's / Guardians Signature) *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy