שאלון משלחת מפתחי משחקים לכנס Reboot

השאלון מנוסח ליחידים וחברות המעוניינים להשתתף במשלחת מסחרית לכנס ריבוט 2017
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question